+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Darba tiesisko attiecību izbeigšana – biežākais darba strīdu pamats. Darba likuma un dokumentu pārvaldības kopsakarības strīdu izslēgšanā
Darba tiesisko attiecību izbeigšana – biežākais darba strīdu pamats. Darba likuma un dokumentu pārvaldības kopsakarības strīdu izslēgšanā
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt izpratni par Darba likuma prasībām darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos, kā arī uz labās prakses pamatotu dokumentu pārvaldību.

Mērķauditorija: Darba devēji, personāla vadītāji un speciālisti, struktūrvienību vadītāji, interesenti.

Tēmas:
 • Darba līguma nosacījumu grozīšana: cik plaša ir likumā sniegtā informācija un kāda ir labā prakse tā piemērošanā.
 • Pārbaudes laika noteikšana un tā iespējamās sekas: cik vienkārši ir to piemērošana praksē, kādas darbības jāveic darba devējam.
 • Darbinieka iespējas uzteikt darba līgumu un ko tas nozīmē darba devējam:
  • uzteikuma formas un satura nozīme;
  • uzteikuma pamatojuma - svarīgs iemesls, kas saistīts ar tikumības un taisnprātības apsvērumiem, izpratne un piemērošana praksē.
 • Sarežģītākais darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamats - darba devēja uzteikums:
  • Darba likumā noteiktie pamatojumi, to izpratne.
  • Katra pamatojuma saistība ar likumā noteikto procesu:
   • uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi;
   • arodbiedrības loma darba devēja uzteikuma gadījumā;
   • cita darba piedāvājums;
   • priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības;
   • laiks jauna darba meklēšanai;
   • atlaišanas pabalsts.
  • Uzteikuma termiņi – to saistība ar pamatojumu, pušu tiesības piemērot citus termiņus un nosacījumi tā dokumentālā noformējumā.
 • Uzteikuma paziņošanas vaidi, to praktiskā piemērošana.
 • Darba līguma uz noteiktu laiku izbeigšanas praktiskā piemērošana: ar konkrētu datumu, ar notikuma iestāšanos.
 • Darbinieka un darba devēja vienošanās – darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamats Darba likuma izpratnē un personāla dokumentu pārvaldībā.
 • Trešo personu pieprasījums, tiesas nolēmums un neatbilstība likuma prasībām –  piemērošanas kārtība un ar to saistītā problemātika.
Jautājumi, diskusijas.

Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par darba tiesisko attiecību izbeigšanas veidiem un to pamatojumiem normatīvo aktu un prakses ieskatā.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Karīna Platā

Personāla vadības speciāliste ar ilggadēju pieredzi praktiskajā personāla vadības darbā un apmācību kursu izstrādē, vadīšanā, konsultēšanā.

Darba pieredze:
 • Šobrīd - pakalpojumu sniegšana interesentiem personāla vadības jautājumos (konsultēšana, dokumentu izstrāde, semināru vadīšana).
 • Iepriekš - dažādu uzņēmumu un iestāžu personāla vadība.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Kopš 1996.gada darba tiesību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.


Izglītība:
 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs un personāla vadībā.


Papildu informācija:
 • Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore.
 • Informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore.


Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.