+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Korupcijas novēršana un ēnu ekonomikas mazināšana
Projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” mērķis ir sniegt Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem nepieciešamās kompetences korupcijas atpazīšanai, risku identificēšanai, interešu konflikta novēršanai, izmeklēšanas un operatīvās darbības stiprināšanai, nodrošinot korupcijas novēršanu un ēnu ekonomikas mazināšanu.

Mācību dalībniekiem tiks nodrošināta profesionālā pilnveide par tādām tēmām kā pretkorupcijas politika valstī, efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveide, valsts amatpersonu darbības kontrole un konsultēšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes, kukuļošana un naudas atmazgāšana, ēnu ekonomikas mazināšanas līdzekļi un tās ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un citām tēmām.

Projekta ietvaros tiks apmācīti politikas plānotāji, kontrolējošo institūciju personāls, jaunie valsts pārvaldes darbinieki, personāla vadības un iestāžu iekšējās kontroles speciālisti, nodokļu inspektori un citas darbinieku grupas. Atsevišķas mācības tiešsaistes režīmā būs pieejamas arī pašvaldībās nodarbinātajiem.

Plānots izstrādāt deviņus mācību moduļus. Pirmais modulis jeb vienotais ievadmodulis "Korupcijas novēršana un ēnu ekonomikas mazināšana" paredzēts visām projekta mērķa grupām. Tiks izveidoti arī astoņi pamatmoduļi (sk. tabulu), katrs ar savu mācību stratēģiju un unikālu mācību struktūru. Pamatmoduļu ietvaros pasniedzamie kursi tiks orientēti uz dažādu funkciju veicēju grupām un profesionālās hierarhijas līmeņiem (piemēram, konkrētu jomu speciālistiem, jaunajiem ierēdņiem un darbiniekiem, u.c.).
 
Pamatmoduļi
I Korupcijas un interešu konflikta risku novērtēšana
II Valsts pārvaldes darbība tiesiskā valstī
III Institūciju iekšējie pasākumi korupcijas risku novērtēšanai
IV Koruptīvu darbību identificēšana Valsts ieņēmumu dienesta veiktajās pārbaudēs
V Pārrobežu sadarbība korupcijas novēršanā un ēnu ekonomikas mazināšanā
VI Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā
VII Ēnu ekonomika un uzņēmējdarbība
VIII Politikas veidošana ēnu ekonomikas mazināšanai
 
Atbilstoši iestāžu darba specifikai, noteiktajām prioritātēm un aktualitātēm korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā tiks papildus izstrādāti atsevišķi mācību kursi, veidojot specializētas mācību programmas.

Projekta faktu lapa (26.02.2018.)

Mērķauditorijas (08.01.2019.)