+371 67229116 vas@vas.gov.lv
Starptautisks mācību seminārs par izaicinājumu un šķēršļu pārvarēšanu korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanā un kriminālvajašanā

 

No 2019.gada 17. līdz 20.jūnijam īstenots starptautisks mācību seminārs par izaicinājumu un šķēršļu pārvarēšanu korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. Pasākums tika organizēts Valsts administrācijas skolas ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (Nr.3.4.2.0/15/I/002) ietvaros, sadarbībā ar ASV Tieslietu departamentu, Prokuratūras attīstības, palīdzības un mācību biroju ārvalstīs (OPDAT) un ASV vēstniecību Rīgā.

Četru dienu garā semināra programma tika koncentrēta uz jautājumiem, kas saistīti ar korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un finanšu noziegumu apkarošanu. Mācību programma tika izstrādāta ar mērķi apzināt šķēršļus un izaicinājumus, ar kādiem savā ikdienas darbā nākas saskarties tiesībaizsardzības institūciju un prokuratūras pārstāvjiem, veicot izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas darbības. Tās galvenais uzdevums bija ASV un Latvijas institūciju pārstāvju diskusijas attīstīšana, kā arī dalīšanās ar gūto pieredzi un labās prakses piemēriem ar korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistītās lietās.

Pasākuma gaitā ar savu pieredzi, sniedzot praktisku informāciju, dalījās federālie prokurori no Čikāgas, viena no labākajām ASV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas ekspertēm, kā arī Čikāgas pilsētas Ģenerālinspektors.

Seminārs tika organizēts divās daļās, kas savā starpā atšķirās ar izskatāmo jautājumu analīzes detalizācijas pakāpi. Jautājumu analīzē un risināšanā tika iesaistīti Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Kontroles dienesta, kā arī tiesu sistēmas iestāžu pārstāvji. Kopumā semināra abās daļās piedalījās ap 70 dalībniekiem.

Pasākums organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

Jaunumi

28.06.2019

Noskaties, lai labāk orientētos!

Valsts administrācijas skola mācību īstenošanas vajadzībām attīstījusi un
kopš šī gada aprīļa mācību procesā izmanto mācību pārvaldības sistēmu.
Vairāk...
04.06.2019

Izstrādāts Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju un dažādām valsts pārvaldes iestādēm pilnveidojusi Ievadkursu darbam valsts pārvaldē, lai sniegtu atbalstu jaunajiem nodarbinātajiem labāk iekļauties darbā. Divu dienu mācības ietvers gan teoriju, gan praktiskas nodarbības dažādās valsts pārvaldei aktuālās tēmās – ievads darbam valsts pārvaldē, darbs ar informāciju, komunikācija un sadarbība (mutiskā un rakstiskā saziņa, lietišķā etiķete, emocionālā inteliģence u.c.). Vairāk...
12.04.2019

Valsts administrācijas skolā izsniedz sertifikātus par izcilu franču valodas apguvi

Valsts administrācijas skolā ceturtdien, 11. aprīlī, trīs franču valodas apguves programmas “Franču valoda starptautiskajās attiecībās” dalībniekiem tika pasniegti izcilības sertifikāti par franču valodas apguvi. Pasākuma dalībniekus uzrunāja programmas īstenošanā iesaistīto pušu pārstāvji – Francijas vēstniece Latvijā Odile Supizona (Odile Soupison), Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Vairāk...
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
ReA"?.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >
.