+371 67229116 vas@vas.gov.lv

Svarīgs paziņojums

Īstenots pieredzes apmaiņas pasākums par sadarbību starp tiesībaizsardzības institūcijām/ prokuratūru un pētnieciskajiem žurnālistiem

 
2019.gada 14.-15.maijā Valsts administrācijas skolā norisinājies pieredzes apmaiņas pasākums par sadarbību starp tiesībaizsardzības institūcijām, prokuratūru un pētnieciskajiem žurnālistiem, kas ir viens no pirmajiem šāda veida pasākumiem Latvijā. Pasākums organizēts ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.

Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās tiesībaizsardzības institūciju un prokuratūras pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas, kā arī pasākums bija plaši apmeklēts no žurnālistu puses. Pasākuma primārais uzdevums bija veicināt dialogu starp tiesībaizsardzības institūciju,  prokuratūras darbiniekiem un pētnieciskiem žurnālistiem ar mērķi pilnveidot pušu savstarpējo sadarbību sabiedrības interešu nodrošināšanai.

Pasākumu atklāja Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa, kas uzsvēra, ka minētais pasākums ir tiesībaizsardzības institūciju, prokuratūras darbinieku un mediju platforma pieredzes apmaiņai, kuru nodrošina Valsts administrācijas skola. Valsts administrācijas skola ir primārais mācību centrs, kurā tālākizglītību var gūt valsts pārvaldē nodarbinātie, t.sk. profesionālo kvalifikāciju vart paaugstināt arī tiesībaizsardzības institūciju darbinieki.

Latvijas Republikas Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers savā uzrunā uzsvēra, ka Latvijā pietrūkst šāda veida diskusijas, kas ir vienlīdz vērtīgas ne tikai mediju pārstāvjiem, bet arī tiesībaizsardzības institūciju un prokuratūras darbiniekiem. Ģenerālprokurors uzteica kolēģus, kas nodrošina komunikācijas īstenošanu ar medijiem, uzsverot tās nozīmīgumu sabiedrības interešu nodrošināšanas kontekstā.

Pieredzes apmaiņas pasākums bija sadalīts sešās paneļdiskusijās, kuras vadīja pieredzējuši nozares profesionāļi: Rīgas Stradiņa universitātes profesores Sandra Kaija un Anda Rožukalne, organizācijas “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” direktore Iveta Kažoka, advokātu biroja “Cobalt” partneris, advokāts Lauris Liepa un advokāte Linda Bīriņa, Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektora p.i. Jānis Siksnis.

Paneļdiskusiju laikā tika apspriesti jautājumi par tiesībaizsardzības institūciju, prokuratūras darbinieku un mediju sadarbību un ar to saistīto problemātiku, uzsvaru liekot uz tādiem jautājumiem kā žurnālistu tiesības iepazīties ar krimināllietas materiāliem, jaunais kriminālprocesuālais regulējums un tā piemērošanas problemātika, publikāciju iespējamā kaitēšana izmeklēšanai, plašāku datu (piem., statistisko u.c.) pieejamība par kriminālprocesiem un tiesu darbu, žurnālistu atbildības aspekti u.c.

Ārvalstu pārstāvji sniedza ieskatu savu valstu tiesiskajā regulējumā un praktiskās sadarbības aktualitātēs attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu/ prokuratūras un mediju informācijas apmaiņu un komunikāciju.

Pasākumā kopumā piedalījās ap 65 dalībniekiem no Latvijas tiesībaizsardzības institūcijām, prokuratūras, vairākām ministrijām, Latvijas Republikas Saeimas, Tiesībsarga biroja, kā arī citām valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskām organizācijām un masu medijiem.

Pasākums organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

Jaunumi

04.06.2019

Izstrādāts Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju un dažādām valsts pārvaldes iestādēm pilnveidojusi Ievadkursu darbam valsts pārvaldē, lai sniegtu atbalstu jaunajiem nodarbinātajiem labāk iekļauties darbā. Divu dienu mācības ietvers gan teoriju, gan praktiskas nodarbības dažādās valsts pārvaldei aktuālās tēmās – ievads darbam valsts pārvaldē, darbs ar informāciju, komunikācija un sadarbība (mutiskā un rakstiskā saziņa, lietišķā etiķete, emocionālā inteliģence u.c.). Vairāk...
12.04.2019

Valsts administrācijas skolā izsniedz sertifikātus par izcilu franču valodas apguvi

Valsts administrācijas skolā ceturtdien, 11. aprīlī, trīs franču valodas apguves programmas “Franču valoda starptautiskajās attiecībās” dalībniekiem tika pasniegti izcilības sertifikāti par franču valodas apguvi. Pasākuma dalībniekus uzrunāja programmas īstenošanā iesaistīto pušu pārstāvji – Francijas vēstniece Latvijā Odile Supizona (Odile Soupison), Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Vairāk...
04.04.2019

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Raiņa bulvārī 4, daļu apakšnomu karsto, auksto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanu

Valsts administrācijas skola (turpmāk – Iznomātājs) rīko rakstisko izsoli nekustamā īpašuma Rīgā, Raiņa bulvārī 4, daļu apakšnomas tiesību izsolei karsto, auksto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanai. Vairāk...
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
ReA"?.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >
.