+371 67229116 vas@vas.gov.lv

Svarīgs paziņojums

Īstenots pasākums par pierādījumu vērtēšanu
ekonomisko noziegumu jomā

 
 
 
2019.gada 19.novembrī Valsts administrācijas skolā visas dienas garumā notika “Pieredzes apmaiņas pasākums sadarbības veicināšanai starp tiesībaizsardzības iestādēm, prokuratūru un tiesām par pierādījumu vērtēšanu ekonomisko noziegumu jomā”.
 
Pasākuma mērķis bija sadarbības veicināšana starp Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm, prokuratūru un tiesām jautājumos par pierādījumu vērtēšanu, jo īpaši ekonomisko noziegumu jomā. Pasākuma ietvaros vairāki kriminālprocesuālo tiesību eksperti uzstājās ar referātiem, atbildēja uz dalībnieku jautājumiem, un rosināja diskusijas. Pasākuma ietvaros tematiski tika aplūkoti ar pierādījumu pieļaujamību un pietiekamību saistīti jautājumi, kā arī ar pierādījumiem un mantisko jautājumu risinājumiem kriminālprocesā saistīti aspekti.
Pasākuma gaitā tika identificēti vairāki ar pierādījumu pieļaujamību, pietiekamību un mantisko jautājumu risinājumiem kriminālprocesā saistīti problēmjautājumi un apskatīti iespējamie to risinājumi.

Pasākumā kopā piedalījās ap 60 dalībniekiem no vairākām Latvijas prokuratūras, tiesībaizsardzības un kontrolējošām institūcijām.

Pasākums tika finansēts no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem
 

Jaunumi

08.11.2019

Īstenots franču valodas reģionālais seminārs

2019. gada 7. un 8. novembrī Valsts administrācijas skolā norisinājās reģionālais seminārs par inovācijām valsts pārvaldē, kurā piedalījās pārstāvji no 5 valstīm. Vairāk...
01.11.2019

Aizvadīta ERASMUS PLUS projekta noslēguma konference “Pieaugušo mācību vadītāju kompetenču attīstība”

30.oktobrī Valsts administrācijas skola organizēja projekta “Pasniedzēju kompetenču stiprināšana pieaugušo izglītības jomā” noslēguma konferenci, kurā piedalījās 42 dalībnieki - pieaugušo mācību vadītāji un personāla speciālisti no valsts pārvaldes iestādēm. Vairāk...
25.09.2019

Valsts administrācijas skola uzsākusi īstenot mācības jaunajiem valsts pārvaldē nodarbinātajiem.

2018./2019.gadā sadarbībā ar Valsts kanceleju un valsts pārvaldes iestādēm veikta Ievadkursa darbam valsts pārvaldē pilnveide, kā arī nodrošināta pasniedzēju komandas sagatavošana. Turpmāk ievadkursa mācības vadīs valsts pārvaldes eksperti, kas ikdienā strādā dažādas valsts pārvaldes iestādēs, kas dos iespēju kursu pasniegt atbilstoši valsts pārvaldes aktualitātēm un vajadzībām. Vairāk...
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
ReA"?.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >
.