+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Piedāvājumu vērtēšana un līgumu izpildes kontrole – problēmas, kļūdas, ieteikumi

Apraksts

Piedāvājumu vērtēšana un līgumu izpildes kontrole – problēmas, kļūdas, ieteikumi
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt praktiskus ieteikumus iepirkuma procedūrās saņemto piedāvājumu vērtēšanas, kā arī noslēgto līgumu vadības procesa organizēšanai, informēt par biežāk sastopamajām kļūdām, Iepirkumu uzraudzības biroja un administratīvās tiesas praksi.

Mērķauditorija: Iepirkumu veicēji (valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki) ar nelielām priekšzināšanām publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos.

Tēmas:
 • Piedāvājumu saņemšana, atvēršana un noformējuma atbilstības pārbaude.
 • Kandidātu un pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude, piedāvājumos iekļautās informācijas izskaidrošana un papildināšana.
 • Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, piedāvājumos iekļautās informācijas izskaidrošana.
 • Finanšu piedāvājuma pārbaude, aritmētiskās kļūdas, nepamatoti lēts piedāvājums.
 • Lēmuma pieņemšana un izslēgšanas noteikumu pārbaude.
 • Iepirkuma procedūras dokumentēšana.
 • Līguma noslēgšana un grozījumi līguma izpildes laikā.
 • Zināšanu tests.


Dalībnieku ieguvumi:
 1. Zināšanas par piedāvājumu vērtēšanas un līgumu vadības praktiskajiem aspektiem.
 2. Informācija par biežāk pieļautajām kļūdām, Iepirkumu uzraudzības biroja un administratīvo tiesu praksi.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Dace Gaile

Tautsaimniecības un reģionālās attīstības maģistrs, uzņēmējdarbības un vadības bakalaurs ar ilggadēju apmācību pieredzi un vadoša darbinieka pieredzi valsts pārvaldē.

Darba pieredze:
 • Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada, līdz 2012.gada martam – Metodoloģijas departamentā, no 2012.gada marta – biroja vadītāja.
 • No 2011.gada līdz 2012.gadam strādāja Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības departamentā.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniedzējas darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē (1984.-1986.gads) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (no 2010.gada).
 • No 2002.gada vada seminārus par publiskajiem iepirkumiem.
Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (2005.gads).
 • Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē (2003.gads).
 • Inženieris-matemātiķis (1981.gads).
Papildu informācija:
 • Piedalījusies publisko iepirkumu jomu regulējošo tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
 • Ir pārstāvējusi Latviju Eiropas Padomes darba grupās, kurās apspriesti ar publiskajiem saistīti tiesību aktu vai iniciatīvas dokumentu projekti.
 • Kā īstermiņa eksperts vadījusi apmācību seminārus ES finansētā projekta „Konkurētspējas un publiskā iepirkuma stiprināšana Kazahstānas Republikā” ietvaros (2010.gads).

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs