+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Personāla dokumentu pārvaldības būtiskākie aspekti

Apraksts

Personāla dokumentu pārvaldības būtiskākie aspekti
E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Sniegt izpratni par Darba likuma prasībām un pastāvošo labo praksi dažādu personāla dokumentu pārvaldībā

Mērķauditorija: Darba devēji, personāla vadītāji un speciālisti, struktūrvienību vadītāji, interesenti.

Tēmas:
 • Pamatdokumenti darba tiesisko attiecību dibināšanā:
  • darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti likuma un darba devēja interešu skatījumā
  • informācija par darbinieku darba tiesisko attiecību dibināšanai un tās fiksēšanas veidi
  • darba līguma saturs kā darbinieka un darba devēja vienošanās pamats
  • darba līgumu uzskaites iespējamie varianti
  • amata apraksts – pastāvošā prakse tā izstrādē
  • izpratne par darba kārtību un Darba likuma nosacījumi tās noformēšanā
  • jaunā darbinieka rokasgrāmata – vai tā ir palīgs vai lieks dokuments personāla vadībā
 
 • Ikdienas personāla dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību laikā:
  • darbinieka un darba devēja vienošanās – Darba likuma nosacījumi un prakse to noformēšanā saistībā ar piemērojamo gadījumu
  • darba devēja rīkojumi – to nepieciešamība un pieļaujamība noteiktu darba tiesisko attiecību jautājumu regulēšanā; biežāk praksē piemērojamo rīkojumu saturā iekļaujamā informācija
  • maiņu un darba grafiki, to nošķirtība no darba laika uzskaites
  • personas lietā iekļaujamie personāla dokumenti
 
 1. Likuma prasības un labā prakse personāla dokumentu pārvaldībai darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā:
  • darbinieka uzteikums un tā satura nozīme
  • darba devēja uzteikumi – nepieciešamie dokumenti un to saturs
  • pušu vienošanās un tās satura saistība ar iniciatoru
  • personāla dokumenti terminēta darba līguma izbeigšanai
  • personāla dokumenti darba tiesisko attiecību izbeigšanai, ja saņemts trešo personu pieprasījums, tiesas nolēmums vai nodarbināšana atbilstoši likumam aizliegta
  • darbinieka pēdējās darba dienas dokumenti
   • materiālās vērtības nodošanas – pieņemšanas dokumenti
   • izziņa par darba tiesiskajām attiecībām
 
Jautājumi, diskusijas

Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par svarīgākajiem darba tiesisko attiecību dokumentiem un tajos iekļaujamo informāciju.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Karīna Platā

Personāla vadības speciāliste ar ilggadēju pieredzi praktiskajā personāla vadības darbā un apmācību kursu izstrādē, vadīšanā, konsultēšanā.

Darba pieredze:
 • Šobrīd - pakalpojumu sniegšana interesentiem personāla vadības jautājumos (konsultēšana, dokumentu izstrāde, semināru vadīšana).
 • Iepriekš - dažādu uzņēmumu un iestāžu personāla vadība.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Kopš 1996.gada darba tiesību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.
Izglītība:
 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs un personāla vadībā.
Papildu informācija:
 • Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore.
 • Informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs