+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Pasākumu organizēšana

Apraksts

Tiešsaistes kurss Pasākumu organizēšana
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: veicināt padziļinātu izpratni par pasākumu plānošanu, organizēšanu un vadību un to galvenajiem pamatprincipiem. Attīstīt kompetences un praktiskas prasmes pasākumu rīkošanā.

Mērķauditorija: Dažādu jomu pārstāvji, kuri vēlas papildināt zināšanas, kā arī attīstīt praktiskas prasmes pasākumu organizēšanā.

Tēmas:
 • Pasākumu organizēšanas vadība, galvenie aspekti un pamatprincipi.
 • Pasākumu organizēšanu galvenie ietekmējošie faktori (kultūru daudzveidība, protokols un etiķete, starptautiski pieņemtie principi, tradīcijas, komunikācijas barjeras).
 • Pasākumu veidi, līmeņi un raksturs.
 • Pasākuma pamatelementi un organizatoriskie pamatprincipi, kas jāņem vērā.
 • Dažādu pasākumu (tikšanās, konference, vizīte, atklāšanas/noslēguma svinīgais pasākums, pieņemšana u.c. veida) organizēšanas galvenie aspekti (no plānošanas līdz izpildei).
 • Pasākumu organizēšanas veidi atsevišķās jomās – piemēri un galvenie uzsvari.
 • Pasākuma plāns, galvenie elementi.
 • Dažāda veida pasākumu norises vietu izvēle, telpu iekārtojums un noformējums.
 • Galda organizēšanas veidi pasākumos. Galda noformēšanas veidi un pamatprincipi.
 • Sēdināšanas veidi un principi.
 • Dažādu ēdienreižu organizēšanas veidi. Ēdiena un galda etiķete. Ēdienkartes izvēle. Galda klāšanas un noformējuma pamatprincipi.
 • Pasākuma loģistikas aspekti.
 • Ievads starptautiskajā protokolā, tā aspekti un nozīme atbilstoši pasākuma līmenim, mērķim u.tml. (vizīšu protokols, militārais, reliģiskais, starptautisko organizāciju protokols u.c.).
 • Apģērba etiķetes pamati. Apģērba izvēle sagatavojot ielūgumu un rīkojot pasākumu.
 • Sadarbība ar ārvalstu partneriem, galvenie principi. Starpkultūru aspekti un tradīcijas, kas jāņem vērā (darba organizēšanas tradīcijas, laika izjūta, apģērba izvēle, ēdiena izvēle, tabu lietas, žesti un ķermeņa valoda u.c.). 
 • Tipiskākās kļūdas vai neveiksmes pasākumu organizēšanā. Ieteikumi problēmu risināšanai un veidi, kā rīkoties nestandarta situācijās.


Dalībnieku ieguvumi: Padziļināta izpratne par pasākumu organizēšanu un praktisku prasmju apgūšana.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Jana Trahimoviča

Darba pieredze:
No 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim darba gaitas Ārlietu ministrijā.
 
No 2013.gada līdz 2015.gada 31.decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā (ES institūciju un dalībvalstu pārstāvju vizīšu plānošana, koordinēšana; augstākā līmeņa sanāksmju, t.sk., ministru neformālo sanāksmju plānošana un organizēšana; ES un Latvijas prezidentūras protokola plānošana, vadīšana un nodrošināšana prezidentūras pasākumos; Austrumu partnerības samita plānošana un organizēšana- samita protokolārie, loģistikas, praktiskie jautājumi).

No 2003.-2011.gada jūlijam darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļā, no 2009.-2011.gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
No 2013. gada pasniedzēja diplomātiskā protokola un etiķetes jomā Latvijas Universitātē un Ekonomikas un Kultūras augstskolā, vieslektore komunikācijas (t.sk. starptautiskā, stratēģiskā komunikācija) jomā Vidzemes augstskolā, atsevišķu apmācību programmu (lekciju) par protokolu un etiķeti izstrāde un nodrošināšana atsevišķām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, dažādām mācību iestādēm, kā arī dažāda veida konsultāciju sniegšana par protokola, etiķetes un pasākumu organizēšanas jautājumiem.
Izglītība:
Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija", Vidzemes augstskola (2014) un sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē studiju programmā "Politikas zinātne", Latvijas Universitāte (2006).
Papildu informācija:
Ārlietu ministra Atzinības un pateicības raksti; Ministru kabineta Atzinības raksts par profesionālu darbu (2009; 2015; 2020). 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs