+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs

Apraksts

Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:
Palīdzēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbiniekiem iepazīties ar projektu vadīšanas specifiku un izprast kā efektīvi izmantot projektu vadības metodes un rīkus un izvēlēties piemērotākās metodes atbilstoši organizācijas brieduma līmenim.


Mērķauditorija: Projektu vadītāji, projektu komandu dalībnieki, struktūrvienību vadītāji, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbinieki, kuriem ir nepieciešams sadarboties ar projekta komandām vai kuriem ir nepieciešams izmantot savā darbā projektu vadīšanas metodes un rīkus.

Tēmas: 1. diena. Projektu vadības teorija.
 • Projekti un projektu vadīšana:
  • Projektu vadības būtība, projekta dalībnieki, procesi, fāzes un metodes.
  • Projektu vadīšanas specifika atbilstoši organizācijai, kurā tiek vadīts projekts.
  • Projektu vadības reglamentējošie dokumenti.
  • Projektu vadības pretrunas.
 
 • LR normatīvie dokumenti saistībā ar projektu vadības formu valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs:
  • Valsts pārvaldes iekārtas likums.
  • Par pašvaldībām.
  • Informācijas atklātības likums.
  • Ministru kabineta noteikumi.
  • Valsts pārvaldes un pašvaldību iekšējie normatīvie akti.
 
 • Projektu vadības specifika valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs:
  • Valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu ierobežojumi un priekšrocības.
  • Brieduma līmeņa noteikšana.
  • Efektīva, atbildīga un elastīga Latvijas valsts pārvalde.
  • Iekšējo un ārējo projektu specifika.
  • Projektu vadības reglamentējošo dokumentu izstrāde.
 
 • Projektu vadības reglamentēšanas pieredze valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēs pasaulē.
 
 • Projektu vadības piemērošana un tās apjoms valsts pārvaldē un pašvaldību iestādēs:
  • Pēdējo gadu raksturīgākie projekti valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēs un to analīze.
  • Projektu vadības apjoma noteikšana atbilstoši iestādes specifikai, ārējām prasībām un brieduma līmenim.
  • Iestādes iekšējie projekti.
  • Projekti, kuros tiek iesaistītas vairākas iestādes.
  • ES struktūrfondu un citu avotu finansētie projekti.
  • Projekti, kuros tiek iesaistīti uzņēmēji vai sabiedriskās organizācijas.
  • Projektu vadības piemērošana darbībām, kuras netiek noteiktas kā projekts.
  • Kopīgais un atšķirīgais projektiem valsts pārvaldē un pašvaldību iestādēs un uzņēmējdarbībā.
 
 • Projekta komandas izveide.
 • Organizācijas vai sabiedrības problēmu, iespēju un vajadzību analīze.
 • Projekta nepieciešamības un iespējamības pamatošana.
  
2. diena. Projektu vadības prakse.
Projekta fāzes, vadības metodes un rīki un to praktiskā izmantošana:
 • Projekta iniciēšana:
  • Projekta iniciēšanas metodes un rīki.
  • Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes analīze.
  • Problēmu vai iespēju identificēšana un analīze.
  • Projekta mērķa noteikšana.
  • Projekta ieguvumu analīze.
  • Prasību definēšanas metodes un rīki, prasību saskaņošana.
  • Projekta dalībnieku noteikšana.
  • Projekta ietvara noteikšana.
  • Projekta iniciēšanas piemēru, kļūdu, nepilnību un situāciju analīze.
  • Projekta iniciēšanas dokumenti.
  • Projekta iniciēšanas dokumentu izstrādes uzdevumi.
 
 • Projekta plānošana:
  • Projekta plānošanas metodes un rīki.
  • Projekta plānošanas apjoma noteikšana.
  • Projekta dalībnieku iesaiste projekta plānošanā.
  • Projekta plānošanas dokumenti, projekta plāns.
  • Projekta plāna sadaļu izveide un saskaņošana.
  • Projekta plāna apstiprināšana.
  • Projekta plānošanas piemēru, kļūdu, nepilnību un situāciju analīze.
  • Projekta plānošanas dokumentu izstrādes uzdevumi.
 
 • Projekta realizēšana:
  • Projekta realizēšanas metodes un rīki.
  • Projekta uzraudzība un progresa mērīšana.
  • Projekta progresa mērīšanas metodes un rīki.
  • Izmaiņu vadības metodes un rīki.
  • Projekta dalībnieku vadības metodes un rīki.
  • Projekta realizēšanas piemēru, kļūdu, nepilnību un situāciju analīze.
  • Projekta realizēšanas dokumentu izstrādes uzdevumi.
 
 • Projekta slēgšana:
  • Projekta slēgšanas metodes un rīki.
  • Projekta nodošanas un pieņemšanas darbības.
  • Projekta pieredzes apkopošana.
  • Projekta formālā slēgšana.
  • Projekta slēgšanas piemēru, kļūdu, nepilnību un situāciju analīze.
  • Projekta slēgšanas dokumentu izstrādes uzdevumi.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Izpratne un spēja pielietot biežāk izmantotās projektu vadības metodes un rīkus atbilstoši projekta fāzēm.
 • Zināšanas par metodēm un rīkiem, kurus var izmantot darbībām, kuras netiek noteiktas kā projekts.
 • Zināšanas par projektu kļūdām, nepilnībām un veidiem kā novērst kļūdas un nepilnības.
 • Izpratne un spēja izstrādāt projekta dokumentus atbilstoši projekta fāzēm.
 • Spēja novērtēt projektu vadības apjoma piemērotību iestādei un izpratne par to, kā ieviest projektu vadības formu vai kā pilnveidot projektu vadību iestādē.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 16 akad.st. (divu dienu kurss)

Cena: 152.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

22. Septembris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga
23. Septembris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Juris Uzulāns

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Projektu vadītājs ar 20 gadu pieredzi, vadījis projektus IBM Latvija, Latvijas Universitātē, Valsts kasē un citās organizācijās.
Projektu vadības pasniegšanas pieredze Banku augstskolā, Latvijas Universitātē, Vidzemes augstskolā un Biznesa augstskolā “Turība”.
Ilggadējs projektu vadības kursu pasniedzējs, pasniedzis projektu vadības un risku vadības kursus valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, valsts un pašvaldību uzņēmumu un komercuzņēmumu darbiniekiem.
Grāmatu par projektu vadību, t.s. “Projektu vadība” un “Projektu risku vadība”, zinātnisku publikāciju autors, regulāri piedalās starptautiskās konferencēs par projektu vadību.
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs