+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā

Apraksts

Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot zināšanas par Iesniegumu likumu un iepazīties ar tiesu praksi šī likuma normu piemērošanā, lai izvairītos no kļūdām savā praktiskajā darbībā.
 

Mērķauditorija:
Publiskā sektora iestāžu un to privāto juridisko personu, kurām ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi, darbinieki, kuri ir atbildīgi par Iesniegumu likuma normu izpildi savā organizācijā vai kuriem savā praktiskajā darbībā bieži nākas piemērot Iesniegumu likuma normas.


Tēmas:
 • Likuma mērķis un darbības jomas.
 • Likuma termini.
 • Iesnieguma iesniegšana.
 • Iesnieguma izskatīšanas piekritība.
 • Iesnieguma izskatīšana un atbildēšana uz to.
 • Atbildēšana uz vairāku privātpersonu iesniegumiem.
 • Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas.
 • Apmeklētāju pieņemšanas kārtība.
 • Informācijas izpaušanas ierobežojumi.
 • Iestādes rīcības kontrole.
 • Iesniegumu likuma un citu likumu mijiedarbība:
  • ar Informācijas atklātības likumu;
  • ar Administratīvā procesa likumu;
  • ar citiem likumiem.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Spēja identificēt, kā Iesniegumu likums mijiedarbojas ar Informācijas atklātības likumu un citiem likumiem, kas arī regulē informācijas atklātības jautājumus.
 • Prasme tiesiski pamatoti piemērot Iesniegumu likuma normas savā praktiskajā darbībā.
 • Dalībnieki iegūs datu bāzi par tiesu nolēmumiem, kas saistīti ar Iesniegumu likuma normu piemērošanu, lai to izmantotu savu darbību pamatošanai.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 14:15

Ilgums: 5 akad.st.

Cena: 65.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

11. Decembris 202010:00 - 14:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Viktors Šadinovs

Darba pieredze:

Praktizējošs jurists, Konsultāciju sabiedrības „Padoms”, SIA dalībnieks. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors no 1980.gada līdz 2006.gadam. Lasa lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā, SIA „Funditus”, SIA „Assero mācību centrs”, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijā un citur.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs