+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Diplomātiskais protokols un etiķete

Apraksts

Diplomātiskais protokols un etiķete
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Veicināt izpratni par diplomātiskā protokola un etiķetes pamatprincipu pielietošanu darba vidē, pasākumu organizēšanā, ikdienas situācijās. Attīstīt praktiskās iemaņas un nostiprināt iegūtās zināšanas ar konkrētu situāciju analīzi, piemēriem un praktiskiem uzdevumiem.

Mērķauditorija: Ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot zināšanas par diplomātisko protokolu un etiķeti.

Tēmas:
 • Protokola un etiķetes jēdzieni.
 • Protokolārā kārtība, tās izmantošana pasākumu organizēšanā.
 • Diplomātijas jēdziens. Diplomātiskais korpuss.
 • Vizīšu protokols.
 • Pasākumu organizēšanas pamatprincipi un to elementi. Protokols pasākumu organizēšanā.
 • Valsts simboli (karogs, ģerbonis, himna, apbalvojumi), to nozīme un izmantošana pasākumos.
 • Saskarsmes kultūra. Iepazīšanās un sasveicināšanās pamatprincipi. Uzrunas formas. Kultūras, reliģiskās nianses, kas jāņem vērā.
 • Vizītkartes, to nozīme, lietošana. Dāvanas un ziedi, dāvināšanas pamatprincipi.
 • Ielūgumi, to veidi un galvenie pamatprincipi, kas jāņem vērā.
 • Lietišķā sarakste- sarakstes veidi; vēstuļu noformēšanas veidi; e-pasta etiķete. Etiķete telefoniskā saziņā.
 • Lietišķā etiķete valsts institūcijās. Institūcijas iekšējā etiķete. Uzvedības pamatprincipi.
 • Pirmais priekšstats par sevi. Apģērba etiķete.
 • Ēdiena un galda etiķete. Galda klāšanas pamatprincipi, noformējuma pamatprincipi. Uzvedības pie galda pamatprincipi.
 • Dažādu ēdienreižu veidi, to nozīme. Galvenie organizēšanas pamatprincipi.
 • Sadarbība ar ārvalstu partneriem. Galvenie pamatprincipi, kas jāņem vērā.
 • Ieskats biznesa etiķetē, galvenie pamatprincipi.
 • Ieskats starpkultūru etiķetē, vispārīgie pamatprincipi. 


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par diplomātisko protokolu un etiķeti, to nozīmi publiskajā pārvaldē un starptautiskajā vidē, galveno pamatprincipu pielietošana pasākumu organizēšanā.

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 15:30

Ilgums: 6 akad.st.

Cena: 68.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

15. Maijs 202010:00 - 15:30Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Jana Trahimoviča

Darba pieredze:
 • No 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim darba gaitas Ārlietu ministrijā.
 • No 2013.gada līdz 2015.gada 31.decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā (ES institūciju un dalībvalstu pārstāvju vizīšu plānošana, koordinēšana; augstākā līmeņa sanāksmju, t.sk., ministru neformālo sanāksmju plānošana un organizēšana; ES un Latvijas prezidentūras protokola plānošana, vadīšana un nodrošināšana prezidentūras pasākumos; Austrumu partnerības samita plānošana un organizēšana- samita protokolārie, loģistikas, praktiskie jautājumi).
 • No 2003.-2011.gada jūlijam darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļā, no 2009.-2011.gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Pasniedzēja diplomātiskā protokola un etiķetes jomā Latvijas Universitātes un Ekonomikas un Kultūras augstskolas maģistra studiju programmas studentiem, atsevišķu apmācību programmu (lekciju) par protokolu un etiķeti izstrāde un nodrošināšana atsevišķām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī dažāda veida konsultāciju sniegšana par protokola jautājumiem.
Izglītība:
Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija", Vidzemes augstskola (2014) un sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē studiju programmā "Politikas zinātne", Latvijas Universitāte (2006).

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

Diāna Tuča

Vēlos uzzināt vai arī maija grupa ir pilna, ja ir kāda iespēja, gribu apmeklēt.
Paldies
13.02.2019
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs