+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana

Apraksts

Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis:
Attīstīt prasmi plānot un organizēt darbu struktūrvienībā un komandā, nosakot prioritātes, lai sasniegtu komandas plānotos rezultātus, lietderīgi izmantojot resursus, tajā skaitā laiku. 


Mērķauditorija: Struktūrvienību vadītāji.

Tēmas:
Seminārs veidots ar mērķi sniegt struktūrvienību vadītājiem praktiskus ieteikumus ikdienas darba plānošanā un organizēšanā tādējādi, lai veiksmīgāk un harmoniskāk sasniegtu komandai izvirzītos mērķus. Semināra pirmajā daļā mācību dalībnieki apgūs efektīvas pašorganizācijas tehnikas, bet otrā daļa ir veltīta komandas darba organizēšanai – deleģēšanai, prioritāšu noteikšanai, komandas sapulču vadīšanai.

Mācību kurss ir izstrādāts tā, lai sniegtu atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kā paveikt visus svarīgākos darbus?
 • Kā atrast laiku svarīgām, bet ne tik steidzamām lietām?  
 • Kā tikt galā ar pastāvīgi pieaugošo darba apjomu?
 • Ko deleģēt un kas jādara pašam vadītājam?
 • Kā noteikt proritāros darbus?
 • Kā organizēt komandas sapulces, lai tās būtu ne tikai rezultatīvas, bet arī radītu pozitīvas emocijas? 


Dalībnieku ieguvumi:
Mācību kursa dalībnieki iegūs padziļinātu izpratni par veidu, kā organizēt savu un savu padoto darbu katra vadītāja personībai un mērķiem visatbilstošākajā veidā, mazinot iespējamos stresa avotus un veicinot harmoniskas atmosfēras veidošanu komandā.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 76.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestāde)

9. Decembris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Ūpe

Darba pieredze:
Vairāk nekā 15 gadu praktiskā pieredze vadītājas darbā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Paralēli vadītājas darbam, savienojot teoriju ar praksi, 10 gadus pasniedz interaktīvus kursus par cilvēkresursu vadības attīstības jautājumiem, personības efektivitātes psiholoģiju, konfliktu, stresa un izdegšanas vadīšanu, komunikāciju un izcilu klientu apkalpošanu, emocionālo inteliģenci, stresa menedžmentu un saskarsmes psiholoģiju. Mācībās piedalījušies vairāk kā 1500 dalībnieku, saņemts augsts mācību dalībnieku novērtējums un atsauksmes.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja;
 • Liepājas Universitātes viespasniedzēja;
 • Biznesa vadības koledžas pasniedzēja un programmas „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība” direktore;
 • organizāciju un vadītāju attīstības konsultante un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību vadīšanā dažādu līmeņu darbiniekiem valsts un privātā sektora iestādēs un organizācijās.
Izglītība:
 • bakalaura grāds psiholoģijā;
 • maģistra grāds izglītības zinātņu vadībā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs