+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Personīgās efektivitātes psiholoģija

Apraksts

Personīgās efektivitātes psiholoģija
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:
Iepazīstināt valsts pārvaldes darbiniekus ar mūsdienīgām sevis vadīšanas jeb pašvadības tehnikām, kuras palīdzētu kļūt efektīvākiem un veiksmīgākiem darbā un citās dzīves jomās. Kursā apskatītās pašorganizācijas pieejas ir atzītas un tiek plaši izmantotas gan organizāciju vadīšanā, gan individuālās dzīves kvalitātes uzlabošanā Eiropā un pasaulē.


Mērķauditorija:
Kurss ir izstrādāts valsts pārvaldes un citu organizāciju darbiniekiem, kuri vēlas attīstīt sevi, lai efektīvāk sasniegtu dzīves un darba mērķus.


Tēmas:
  • S.Koveja septiņi efektīvu cilvēku paradumi
  • D.Allena efektīvas pašorganizācijas metodika
  • Veiksmīgi stresa vadīšanas risinājumi
  • Emocionālās inteliģences nozīme un attīstīšanas iespējas


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par mūsdienīgām sevis vadīšanas tehnikām, skaidrība par iespējām un metodēm, kā kļūt efektīvākam dzīvē un darbā. 

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 76.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestāde)

23. Septembris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga
4. Novembris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Ūpe

Darba pieredze:
Vairāk nekā 15 gadu praktiskā pieredze vadītājas darbā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Paralēli vadītājas darbam, savienojot teoriju ar praksi, 10 gadus pasniedz interaktīvus kursus par cilvēkresursu vadības attīstības jautājumiem, personības efektivitātes psiholoģiju, konfliktu, stresa un izdegšanas vadīšanu, komunikāciju un izcilu klientu apkalpošanu, emocionālo inteliģenci, stresa menedžmentu un saskarsmes psiholoģiju. Mācībās piedalījušies vairāk kā 1500 dalībnieku, saņemts augsts mācību dalībnieku novērtējums un atsauksmes.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
  • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja;
  • Liepājas Universitātes viespasniedzēja;
  • Biznesa vadības koledžas pasniedzēja un programmas „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība” direktore;
  • organizāciju un vadītāju attīstības konsultante un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību vadīšanā dažādu līmeņu darbiniekiem valsts un privātā sektora iestādēs un organizācijās.
Izglītība:
  • bakalaura grāds psiholoģijā;
  • maģistra grāds izglītības zinātņu vadībā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

Ilona

Labdien! Vēlētos apmeklēt šos kursus. Lūdzu informēt,ja tiks rīkoti citā laikā, vai arī atbrīvojas kāda brīva vieta.
13.04.2020

Ligita Žvirble

Labdien! Vēlētos apmeklēt šos kursus. Lūdzu informēt,ja tiks rīkoti citā laikā, vai arī atbrīvojas kāda brīva vieta.
05.02.2020

Ligita Žvirble

Labdien! Vēlētos apmeklēt šos kursus. Lūdzu informēt,ja tiks rīkoti citā laikā, vai arī atbrīvojas kāda brīva vieta.
05.02.2020
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs