+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana publiskas personas darbībā

Apraksts

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana publiskas personas darbībā
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot zināšanas par Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, ņemot vērā plašos grozījumus, kas tajā veikti 2012.gadā, izprast likumā lietotos jaunos formulējumus. 

Mērķauditorija: Publisko personu iestāžu darbinieki, kuri ir atbildīgi par Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu izpildi savā organizācijā vai kuriem savā praktiskajā darbībā bieži nākas piemērot šī likuma normas.  

Tēmas:
 • Likuma vispārīgās un speciālās normas, to mijiedarbība.
 • Ierobežojumi piešķirt kredītus, izsniegt aizdevumus, dot galvojumus un garantijas.
 • Mantas nodošana bezatlīdzības lietošanā.
 • Autotransporta izmantošanas noteikumi.
 • Publisko personu mantas pārvaldīšanas un iznomāšanas, kā arī publiskajām personām nepieciešamās mantas nomāšanas kārtība.
 • Publisko personu mantas atsavināšana un ieķīlāšana.
 • Līgumu slēgšana jautājumos, kuru risināšana ietilpst iestādes amatpersonu vai darbinieku pienākumos, kā arī ierobežojumi pasūtīt pētījumus.
 • Finanšu līdzekļu un mantas dāvināšanas kārtība.
 • Finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas kontrole.
 • Atbildība par likuma noteikumu izpildi.

Aplūkojot minētās kursa tēmas, jaunās likuma normas tiks salīdzinātas ar iepriekšējām, lai labāk izprastu minētā likuma grozījumu būtību.

Dalībnieku ieguvumi:
 • Spēja identificēt tos jauninājumus, kas Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā ir ieviesti, salīdzinot ar likuma iepriekšējo redakciju;
 • Prasme tiesiski pamatoti piemērot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normas savā praktiskajā darbībā. 


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 16:00

Ilgums: 7 akad.st.

Cena: 72.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

23. Oktobris 202010:00 - 16:00Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Viktors Šadinovs

Darba pieredze:

Praktizējošs jurists, Konsultāciju sabiedrības „Padoms”, SIA dalībnieks. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors no 1980.gada līdz 2006.gadam. Lasa lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā, SIA „Funditus”, SIA „Assero mācību centrs”, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijā un citur.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs