+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Informācijas atklātības likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā

Apraksts

Informācijas atklātības likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot zināšanas par Informācijas atklātības likumu un iepazīties ar tiesu praksi šī likuma normu piemērošanā, lai izvairītos no kļūdām savā praktiskajā darbībā.  

Mērķauditorija: Publiskā sektora iestāžu un to privāto juridisko personu, kurām ir deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, darbinieki, kuri ir atbildīgi par Informācijas atklātības likuma normu izpildi savā organizācijā vai kuriem savā praktiskajā darbībā bieži nākas piemērot Informācijas atklātības likuma normas.  

Tēmas:
 • Informācijas atklātības likums un citi ārējie normatīvie akti.
 • Likuma mērķis un darbības jomas.
 • Informācijas iedalījums.
 • Informācija iestādes iekšējai lietošanai.
 • Informācija par komercnoslēpumu.
 • Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi.
 • Informācija dienesta vajadzībām, tās aizsardzība.
 • Informācijas pieprasījums.
 • Informācijas sniegšana.
 • Iestādes lēmuma un rīcības kontrole.
 • Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzība.
 • Informācijas atkalizmantošana, ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai.
 • Informācijas pieejamības regulējums speciālajos likumos.

Aplūkojot minētās kursa tēmas, plaši tiks analizēta tiesu prakse un judikatūra, kas ir izveidojusies ar informācijas atklātību saistītajos jautājumos, lai kursa klausītāji iegūtu juridisku pamatojumu savai turpmākajai darbībai. 

Dalībnieku ieguvumi:
 • Spēja identificēt, kā Informācijas atklātības likums mijiedarbojas ar citiem likumiem, kas arī regulē informācijas atklātības jautājumus;
 • Prasme tiesiski pamatoti piemērot Informācijas atklātības likuma normas savā praktiskajā darbībā;
 • Dalībnieki iegūs datu bāzi par tiesu nolēmumiem, kas saistīti ar informācijas atklātību, lai to izmantotu savu darbību pamatošanai.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 15:00

Ilgums: 6 akad.st.

Cena: 68.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

21. Augusts 202010:00 - 15:00Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Viktors Šadinovs

Darba pieredze:

Praktizējošs jurists, Konsultāciju sabiedrības „Padoms”, SIA dalībnieks. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors no 1980.gada līdz 2006.gadam. Lasa lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā, SIA „Funditus”, SIA „Assero mācību centrs”, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijā un citur.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs