+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Paziņošanas likums un tā normu piemērošanas problēmas

Apraksts

Paziņošanas likums un tā normu piemērošanas problēmas
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot zināšanas par Paziņošanas likumu, tā piemērošanas nosacījumiem, lai izvairītos no kļūdām savā praktiskajā darbībā.  

Mērķauditorija: Publiskā sektora iestāžu un to privāto juridisko personu, kurām ir deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, darbinieki, kuriem savā praktiskajā darbībā bieži nākas piemērot Paziņošanas likuma normas.  

Tēmas:
 • Paziņošanas likuma mērķis un darbības jomas.
 • Paziņošanas vispārīgie nosacījumi.
 • Dokumenta paziņošanas adrese.
 • Dokumenta paziņošana pārstāvim.
 • Dokumenta vai informācijas paziņošana uz vietas iestādē.
 • Dokumenta paziņošana ar iestādes darbinieka vai ziņneša starpniecību.
 • Dokumenta paziņošana, izmantojot pasta pakalpojumus.
 • Dokumenta paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus.
 • Dokumenta paziņošana uz ārvalstīm.
 • Publiska dokumenta paziņošana.

‌Aplūkojot minētās kursa tēmas, tiks analizētas problēmas, kas ir izgaismojušās likuma piemērošanas gaitā, kā arī tie tiesu spriedumi, kas ir pieņemti saistībā ar šo likumu. 

Dalībnieku ieguvumi:
 • Spēja identificēt, kā Paziņošanas likums mijiedarbojas ar citiem likumiem, kas arī regulē dokumentu un informācijas paziņošanu adresātam.
 • Prasme tiesiski pamatoti piemērot Paziņošanas likuma normas savā praktiskajā darbībā.
 • Prasme salīdzināt dokumentu un informācijas paziņošanas veidus adresātam un izvēlēties tiesiski pamatotu un nosūtītājam drošāko paziņošanas veidu. 


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 14:15

Ilgums: 5 akad.st.

Cena: 65.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

18. Septembris 202010:00 - 14:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Viktors Šadinovs

Darba pieredze:

Praktizējošs jurists, Konsultāciju sabiedrības „Padoms”, SIA dalībnieks. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors no 1980.gada līdz 2006.gadam. Lasa lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā, SIA „Funditus”, SIA „Assero mācību centrs”, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijā un citur.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs