+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Meistarība darbā ar sarežģītiem klientiem: 2.vebinārs – Darbs ar klientiem krīzes situācijās

Apraksts

Meistarība darbā ar sarežģītiem klientiem: 2.vebinārs – Darbs ar klientiem krīzes situācijās
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem skaidru izpratni par mijiedarbību ar sarežģītiem klientiem. Par klientu tipiem, vēlamiem reaģēšanas veidiem, komunikāciju, par klientu un klientu apkalpošanas speciālistu emociju ietekmi. Tāpat izglītot par praktiskām tehnikām, kuras var pielietot ikdienas darbā, lai veicinātu klientu apkalpošanas speciālistu labizjūtu, emocionālo stabilitāti, spēju atbilstoši reaģēt, kā arī saglabāt mieru krīzes situācijās. Vebināru mērķis ir veicināt padziļinātu izpratni par psiholoģiskiem procesiem gan klientu apkalpošanas speciālista ikdienas darbā, gan arī mijiedarbojoties ar klientiem.

Mācības tiek veidotas ar mērķi turpināt aizsākto sadarbību starp Valsts kanceleju, Valsts administrācijas skolu un Latvijas Psihologu biedrību, lai nodrošinātu valsts pārvaldes un pašvaldību (publiskās pārvaldes) nodarbinātajiem iespēju apgūt mūsdienu aktualitātēm atbilstošas praktiskas mācības tiešsaistē.

3 vebināru cikls Meistarība darbā ar sarežģītiem klientiem:
1. vebinārs – Darbs ar sarežģītiem klientiem klātienē un attālināti 18.08.2020.;
2. vebinārs – Darbs ar klientiem krīzes situācijās, 03.09.2020.;
3. vebinārs – Emociju vadība darbā ar klientiem, praktiskas metodes, 17.09.2020.

Iespēja apmeklēt visu vebināru ciklu vai atsevišķus vebinārus.

Katram vebināram jāpiesakās atsevišķi. 

Viens vebinārs - 37 EUR
Trīs vebināri- 90 EUR


 

Mērķauditorija:

Publiskajā pārvaldē (valsts un pašvaldību iestādēs) nodarbinātie.Tēmas:
2. vebinārs – Darbs ar klientiem krīzes situācijās 

Apakšmērķis: Sniegt izpratni un zināšanas par darbu ar klientiem krīzes situācijās, kā arī veicināt praktisku tehniku pielietošanu ikdienas darbā, kas atvieglos mijiedarbību ar sarezģītiem klientiem.
 
Vebināra tēmas:
  • Situāciju analīze (case – study) jeb reālu piemēru analīze kopā ar dalībniekiem.
  • Kas ir krīze? Kā atpazīt krīzi?
  • Mijiedarbība krīzes apstākļos, klientu apkalpošanas speciālista un klienta uzvedība, reakcijas, motīvi.
  • Stresa mazināšanas tehnikas krīzes situācijā.
  • Sevis pasargāšanas tehnika darbā ar sarežģītiem klientiem.
  • Kolektīva un tuvāko cilvēku loka ietekme uz klientu speciālistu emocionālo labizjūtu.


Dalībnieku ieguvumi:
  • Praktiskas tehnikas.
  • Izpratne par krīzes reakcijām sevī un citos.
  • Sevis pasargāšanas tehnika.
  • Reālu situāciju izpratne caur aplūkoto teoriju prizmu.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 37.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

3. Septembris 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Zane Veinberga

Darba pieredze:
Kopš 2008. gada Zane Veinberga vada mācības, kā arī ir Izglītojošo spēļu un metožu asociācijas līdzdibinātāja, un izstrādā izglītojošas metodes un spēles, lai veicinātu darbinieku attīstību un pilnveidi gan uzņēmumos, gan valsts iestādēs, kā arī nevalstiskās organizācijās un skolās. Tāpat Zane vadījusi lekcijas vairākās augstskolās (LU, RPIVA, Vidzemes Augstskola), karjeru centros (RTU, RSU), kā arī regulāri uzstājas konferencēs.
 
Izglītība:
Mag.Psych, Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs