+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Veselības veicināšana darba vietā: 4.vebinārs – Profesionālā izdegšana: kā palīdzēt nenonākt tajā vai atgūties, ja tomēr tā ir piemeklējusi

Apraksts

Veselības veicināšana darba vietā: 4.vebinārs – Profesionālā izdegšana: kā palīdzēt nenonākt tajā vai atgūties, ja tomēr tā ir piemeklējusi
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: veicināt valsts un publiskās pārvaldes darbinieku garīgo veselību un labizjūtu darba vides kontekstā.

Mācības tiek veidotas ar mērķi turpināt aizsākto sadarbību starp Valsts kanceleju, Valsts administrācijas skolu un Latvijas Psihologu biedrību, lai nodrošinātu valsts pārvaldes un pašvaldību (publiskās pārvaldes) nodarbinātajiem iespēju apgūt mūsdienu aktualitātēm atbilstošas praktiskas mācības tiešsaistē.

4 vebināru cikls Veselības veicināšana darba vietā:
 1. vebinārs – Garīgā veselības izaicinājumi un palīdzības principi darba vides kontekstā, 14.08.2020.
 2. vebinārs –Ergonomikas psiholoģiskie aspekti jeb cilvēka faktors darba vietā, 27.08.2020.
 3. vebinārs – Dzīvesspēka stiprināšana, 18.09.2020.
 4. vebinārs - Profesionālā izdegšana: kā palīdzēt nenonākt tajā vai atgūties, ja tomēr tā ir piemeklējusi, 09.10.2020.
Iespēja apmeklēt visu vebināru ciklu vai atsevišķus vebinārus.

Katram vebināram jāpiesakās atsevišķi.

Viens vebinārs - 37 EUR
Četri vebināri- 120 EUR

Mērķauditorija: Publiskajā pārvaldē (valsts un pašvaldību iestādēs) nodarbinātie Personāla vadītāji, speciālisti, struktūrvienību vadītāji.

Tēmas:
4. vebinārs – Profesionālā izdegšana: kā palīdzēt nenonākt tajā vai atgūties, ja tomēr tā ir piemeklējusi.

Apakšmērķi:
 • Sniegt praktiski pielietojamu pārskatu par profesionālo izdegšanu, tās iemesliem, riskiem un sekām;
 • Pārrunāt praktiskus ieteikumus par profesionālās izdegšanas signāliem un riskiem indivīda līmenī un darba vides kontekstā;
 • Sniegt pārskatu par praktiskās palīdzības iespējām un ierobežojumiem.
 
Vebināra tēmas:
 • Kas ir profesionālā izdegšana, un kāda ir tās aktualitāte mūsdienās? Kā to atšķirt no depresijas un parastā noguruma? Kādus darbiniekus tā skar visbiežāk? Kāpēc tas ir aktuāli, un kādas sekas ir neko nedarot?
 • Profesionālās izdegšanas pazīmes: kā pamanīt sevī izdegšanas pazīmes un kā tās atpazīt kolēģī? Kā uzrunāt kolēģi? Piemēri un mazie praktiskie vingrinājumi.
 • Profesionālās izdegšanas riska faktori: indivīda un darba vides līmenī. Kādā darba vidē izdegs pat visspēcīgākie darbinieki un kuras personības iezīmes un ikdienas ieradumi izdedzinās pat vislabvēlīgākā darba vidē?
 • Palīdzības un profilakses iespējas. Pašpalīdzības iespējas, lai neizdegtu vai arī lai atgūtos pēc izdegšanas, un kas būtu darāms darba vides kontekstā? Vadītāja loma izdegšanas profilaksē. Kad nepieciešama profesionālā palīdzība? Piemēri un mazie praktiskie vingrinājumi.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Zināšanas par garīgās veselības jēdzienu un galvenajiem tās ietekmes faktoriem darba vides kontekstā;
 • izpratne par nozīmīgākajiem darba vides faktoriem, kas var traucēt vai palīdzēt efektīvai cilvēka resursu izmantošanai;
 • izpratne par palīdzības principiem un iespējām, kā rūpēties par savu un komandas dalībnieku garīgo veselību, gan apzinoties katra cilvēka personiskos resursus, gan organizācijas ietekmes jomas;
 • praktiskas zināšanas un iemaņas labizjūtas veicināšanai komandā un organizācijā, veicinot individuālo dzīvesspēku.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 37.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

9. Oktobris 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Marija Ābeltiņa

Darba pieredze:
Šobrīd strādā privātpraksē kā apmācību vadītāja un psihoterapeite, 11 gadi pieredzes darbā pašvaldībā, Biedrības “Skalbes” padomes priekšsēdētāja, Biedrības „Latvijas Klīnisko psihologu asociācija” valdes priekšsēdētāja u.c.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Vairāk kā 15 gadus vada un organizē dažādas pašattīstības un pašizpētes nodarbības, autore dažādiem psiholoģiskās izaugsmes treniņiem un apmācību kursiem privātiem un valsts uzņēmumiem, kā arī  Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē u.c. Organizācijās vada treniņus un autorkursus, kas palīdz mazināt profesionālās izdegšanas riskus, vairot labbūtību (wellbeing) un kļūt efektīvākiem komunikācijā ar klientiem, t.sk. konflikta situācijās.
Izglītība:
Doktorante klīniskajā psiholoģijā (disertācijas tēma par profesionālo izdegšanu), kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste un supervizore.
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs