+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Veselības veicināšana darba vietā: 3.vebinārs – Dzīvesspēka stiprināšana

Apraksts

Veselības veicināšana darba vietā: 3.vebinārs – Dzīvesspēka stiprināšana
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: veicināt valsts un publiskās pārvaldes darbinieku garīgo veselību un labizjūtu darba vides kontekstā.

Mācības tiek veidotas ar mērķi turpināt aizsākto sadarbību starp Valsts kanceleju, Valsts administrācijas skolu un Latvijas Psihologu biedrību, lai nodrošinātu valsts pārvaldes un pašvaldību (publiskās pārvaldes) nodarbinātajiem iespēju apgūt mūsdienu aktualitātēm atbilstošas praktiskas mācības tiešsaistē.

4 vebināru cikls Veselības veicināšana darba vietā:
 1. vebinārs – Garīgā veselības izaicinājumi un palīdzības principi darba vides kontekstā, 21.08.2020.
 2. vebinārs –Ergonomikas psiholoģiskie aspekti jeb cilvēka faktors darba vietā, 27.08.2020.
 3. vebinārs – Dzīvesspēka stiprināšana, 18.09.2020.
 4. vebinārs - Profesionālā izdegšana: kā palīdzēt nenonākt tajā vai atgūties, ja tomēr tā ir piemeklējusi, 09.10.2020.
Iespēja apmeklēt visu vebināru ciklu vai atsevišķus vebinārus.

Katram vebināram jāpiesakās atsevišķi.

Viens vebinārs - 37 EUR
Četri vebināri- 120 EUR

Mērķauditorija: Publiskajā pārvaldē (valsts un pašvaldību iestādēs) nodarbinātie Personāla vadītāji, speciālisti, struktūrvienību vadītāji.

 

Tēmas:
3. vebinārs – Dzīvesspēka stiprināšana.  

Apakšmērķi:
 • Sniegt valsts pārvaldes darbiniekiem izpratni par dzīvesspēka konceptu kā nozīmīgu resursu spējā tikt galā ar dzīves izaicinājumiem un grūtībām.
 • Piedāvāt dalībniekiem instrumentus sava dzīvesspēka stiprināšanai, tā vairojot spēju parūpēties par sevi sarežģītās situācijās psiholoģiski veselīgākā veidā, fokusējot uzmanību uz lietām, kas ir viņu pašu ietekmes lokā.
 
Vebināra tēmas:
 • Ko mēs saprotam ar dzīvesspēku?  Kas ir to ietekmējošie faktori? Labā ziņa- to var stiprināt.
 • Posttraumatiskā izaugsme – kāpēc kāds, piedzīvojot traumu, sabrūk savukārt cits no tā paņem spēku? 
 • Rīki, prakses sevis labākai izpratnei: apzinātība – sevis vērošana un iepazīšana;  domāšanas slazdi- negatīvās pārliecības; savu resursu (spēka ) apzināšanās.
 • Rīki, prakses sevis stiprināšanai: reālistiskais optimisms, līdzjūtība pret sevi, apzinātības prakses; nozīmīguma, jēgas izjūta; nozīmīgās attiecības; labsajūtas, laimes izjūtas vairošana; rūpes par fizisko veselību.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Zināšanas par garīgās veselības jēdzienu un galvenajiem tās ietekmes faktoriem darba vides kontekstā;
 • izpratne par nozīmīgākajiem darba vides faktoriem, kas var traucēt vai palīdzēt efektīvai cilvēka resursu izmantošanai;
 • izpratne par palīdzības principiem un iespējām, kā rūpēties par savu un komandas dalībnieku garīgo veselību, gan apzinoties katra cilvēka personiskos resursus, gan organizācijas ietekmes jomas;
 • praktiskas zināšanas un iemaņas labizjūtas veicināšanai komandā un organizācijā, veicinot individuālo dzīvesspēku.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 37.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

18. Septembris 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Anda Gaitniece-Putāne

Darba pieredze:
Latvijas Universitātes docente, vada savu privātpraksi psiholoģiskajā konsultēšanā un supervīzijā, vairāk kā 15 gadus vada apmācības un treniņus biznesa uzņēmumiem un valsts organizācijām.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Vairāk kā 20 gadus vada kursus Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļā, tai skaitā arī par tēmām “Personības izaugsmes treniņi” un “Stresa vadība”. Vairāk kā 15 gadus vada apmācības un treniņus biznesa uzņēmumiem un valsts organizācijām par stresa vadību un izdegšanas profilaksi, iekšējo labklājību, laika plānošanu un personīgo efektivitāti, efektīvu komunikāciju, komandas sadarbību.
 
Izglītība:
Doktora grāds psiholoģijā, International Supervision and Coaching Institute (ISCI), Rīgas Koučinga skola ( Erickson College International pārstāvniecība) u.c. Darba un organizācijas psiholoģe, konsultatīvā psiholoģe, supervizore/ koučs

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv  
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs