+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Iepirkumu plānošana – kļūdas un ieteikumi

Apraksts

Tiešsaistes kurss Iepirkumu plānošana – kļūdas un ieteikumi
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt informāciju par iepirkumu plānošanu, iepirkuma priekšmeta apvienošanu un dalīšanu daļās, paredzamās līgumcenas noteikšanu, iepirkumu plānu sagatavošanu, konsultēšanos ar tirgus dalībniekiem.

Mērķauditorija: Iepirkumu veicēji (pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji) ar priekšzināšanām publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos.

Tēmas:
 • Iepirkuma priekšmeta un iepirkuma līguma veida noteikšana.
 • Iepirkuma priekšmeta apvienošana un dalīšana daļās, nepamatota apvienošana un nepamatota sadalīšana.
 • Paredzamās līgumcenas noteikšana.
 • Kas jāņem vērā, konsultējoties ar tirgus dalībniekiem
 • Iepirkuma plāna sagatavošana.

 

Dalībnieku ieguvumi:
 • Zināšanas par iepirkumu plānošanu un biežāk konstatētajām kļūdām.
 • Ieteikumi iepirkuma stratēģijas izvēlei un pareizai plānošanai.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Dace Gaile

Tautsaimniecības un reģionālās attīstības maģistrs, uzņēmējdarbības un vadības bakalaurs ar ilggadēju apmācību pieredzi un vadoša darbinieka pieredzi valsts pārvaldē.

Darba pieredze:
 • Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada, līdz 2012.gada martam – Metodoloģijas departamentā, no 2012.gada marta – biroja vadītāja.
 • No 2011.gada līdz 2012.gadam strādāja Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības departamentā.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniedzējas darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē (1984.-1986.gads) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (no 2010.gada).
 • No 2002.gada vada seminārus par publiskajiem iepirkumiem.
Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (2005.gads).
 • Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē (2003.gads).
 • Inženieris-matemātiķis (1981.gads).
Papildu informācija:
 • Piedalījusies publisko iepirkumu jomu regulējošo tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
 • Ir pārstāvējusi Latviju Eiropas Padomes darba grupās, kurās apspriesti ar publiskajiem saistīti tiesību aktu vai iniciatīvas dokumentu projekti.
 • Kā īstermiņa eksperts vadījusi apmācību seminārus ES finansētā projekta „Konkurētspējas un publiskā iepirkuma stiprināšana Kazahstānas Republikā” ietvaros (2010.gads).

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs