+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Diplomātiskais protokols un etiķete

Apraksts

Diplomātiskais protokols un etiķete
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Veicināt izpratni par diplomātisko protokolu un etiķeti, kā arī galveno pamatprincipu pielietošanu darba vidē un pasākumu organizēšanā – Latvijā un starptautiskajā vidē. Attīstīt praktiskās iemaņas un nostiprināt iegūtās zināšanas ar konkrētu situāciju analīzi, diskusijām, piemēriem un praktiskiem uzdevumiem.

Mērķauditorija: Ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas un izpratni par protokolu un etiķeti.

Tēmas:
  • Diplomātija un protokols. Protokola un etiķetes jēdzieni – vēsture, attīstība un teorētiskie aspekti mūsdienās.
  • Protokola izpratne un nozīme – valsts, diplomātiskais, starptautiskais, militārais, biznesa u.c. veidi. Protokols mūsdienu globālajā pasaulē.
  • Diplomātiskās attiecības un protokols. Diplomātisko attiecību pamats. Diplomāts, diplomātiskais korpuss – loma un uzvedība. Diplomātiskā protokola pamats, funkcijas un galvenie pamatprincipi. Protokola darbinieka uzdevumi, pienākumi un loma – vēsturē un mūsdienās.
  • Protokolārā kārtība, tās nozīme un izmantošana pasākumu organizēšanā.
  • Valsts simbolu etiķete (karogs, ģerbonis, himna, apbalvojumi), to nozīme, pamatprincipi un izmantošana.
  • Starptautiskais protokols. Valstis un tradīcijas. Protokols starpautiskajās organizācijās. Atsevišķu valstu un starptautisku organizāciju piemēri un galvenie aspekti.
  • Latvijas protokols – vēsturiskā attīstība un galvenie aspekti mūsdienās. Protokols Latvijā. Valsts augstākās amatpersonas un protokols.
  • Diplomātiskā etiķete. Sasveicināšanās un iepazīšanās principi. Sagaidīšanas un “sarkanā paklāja” nozīme. Uzrunas formas. Ielūgumi, to veidi un galvenie principi. Dāvanas. Apģērba etiķete. Galda kultūra. Gastrodiplomātija.
  • Protokols pasākumu organizēšanā, galvenie pamatprincipi. Pasākuma loģistikas pamats un praktiski pielietojamie protokolārie aspekti. Sēdināšanas principi. Vizītes un ceremonijas. Vizīšu protokols. Protokols un komunikācija.
  • Protokols - mūsdienu aktualitāte un realitāte, nākotnes izaicinājumi un pielietojums.


Dalībnieku ieguvumi: izpratne par diplomātisko protokolu un etiķeti, to nozīmi publiskajā pārvaldē un starptautiskajā vidē, kā arī praktiski ieteikumi pamatprincipu pielietošanai pasākumu organizēšanā.
 

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 15:30

Ilgums: 6 akad.st.

Cena: 68.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

2. Oktobris 202010:00 - 15:30Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Jana Trahimoviča

Darba pieredze:
No 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim darba gaitas Ārlietu ministrijā.
 
No 2013.gada līdz 2015.gada 31.decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā (ES institūciju un dalībvalstu pārstāvju vizīšu plānošana, koordinēšana; augstākā līmeņa sanāksmju, t.sk., ministru neformālo sanāksmju plānošana un organizēšana; ES un Latvijas prezidentūras protokola plānošana, vadīšana un nodrošināšana prezidentūras pasākumos; Austrumu partnerības samita plānošana un organizēšana- samita protokolārie, loģistikas, praktiskie jautājumi).

No 2003.-2011.gada jūlijam darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļā, no 2009.-2011.gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
No 2013. gada pasniedzēja diplomātiskā protokola un etiķetes jomā Latvijas Universitātē un Ekonomikas un Kultūras augstskolā, vieslektore komunikācijas (t.sk. starptautiskā, stratēģiskā komunikācija) jomā Vidzemes augstskolā, atsevišķu apmācību programmu (lekciju) par protokolu un etiķeti izstrāde un nodrošināšana atsevišķām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, dažādām mācību iestādēm, kā arī dažāda veida konsultāciju sniegšana par protokola, etiķetes un pasākumu organizēšanas jautājumiem.
Izglītība:
Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija", Vidzemes augstskola (2014) un sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē studiju programmā "Politikas zinātne", Latvijas Universitāte (2006).
Papildu informācija:
Ārlietu ministra Atzinības un pateicības raksti; Ministru kabineta Atzinības raksts par profesionālu darbu (2009; 2015; 2020). 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs