+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Lietišķā etiķete

Apraksts

Lietišķā etiķete
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Veicināt padziļinātu izpratni par lietišķās etiķetes jomas galvenajiem problēmjautājumiem (Latvijā un starptautiskajā vidē), pamatprincipu pielietošanu komunikācijā, savstarpējās attiecībās, publiskos pasākumos, darba vidē, sanāksmju un pasākumu organizēšanā, ikdienas situācijās, vienlaikus ņemot vērā dažādas izmaiņas mūsdienu mainīgajā pasaulē. Attīstīt praktiskās iemaņas un nostiprināt iegūtās zināšanas ar konkrētu situāciju analīzi, diskusijām un piemēru apskati.

Mērķauditorija: Ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas un izpratni par lietišķo etiķeti.

Tēmas:
 • Lietišķā etiķete, tās nozīme sabiedrībā, darba vidē, savstarpējās attiecībās un ikdienā. Izpratne par etiķetes teorētiskajiem aspektiem, galvenie jēdziena principi. Laba uzvedība un labas manieres, “zelta uzvedības likumi” – ko tas sevī ietver un mūsdienu aktualitāte.
 • Starpkultūru etiķete. Galvenie aspekti, izpratne un nozīme komunikācijā, attiecībās, vadībā, pasākumos un ikdienā.
 • Pirmais priekšstats. Sava tēla veidošana. Uzvedības principi un sevis prezentēšana sabiedrībā.
 • Saskarsmes kultūra. Ķermeņa valoda, žesti. Personīgā telpa savstarpējā komunikācijā. Sasveicināšanās, iepazīstināšana, atvadīšanās. Uzrunu formas. Komunicēšanas veidi, sarunu temati (ieteicamie un aizliegtās tēmas) dažādās situācijās. Atsevišķu kultūru nianses.
 • Lietišķā etiķete valsts institūcijās. Institūcijas iekšējā etiķete. Uzvedības pamatprincipi darba vietā. Uzvedība ārvalstīs – komandējumi. Lietišķā sarakste. Netiķete.
 • Etiķete biznesā un politikā. Biznesa etiķete.
 • Dāvanu un dāvināšanas etiķete. Ieteikumi veiksmīgai dāvanas izvēlei. Ziedi, to dāvināšana. Pasniegšanas veidi. Starpkultūru aspekti.
 • Apģērba etiķete. Apģērbu veidi, galvenie principi dāmas un kunga apģērba (ikdienas, darba un svētku situāciju) izvēlē. Krāsu nozīme, izpratne un pielietojums mūsdienu apģērbā un tā savietojamība ar etiķeti. Atsevišķu kultūru aspekti.
 • Galda etiķete. Galda kultūra. Aspekti attiecībā uz galda klājumu, galda piederumiem, to lietošanu. Uzvedība pie galda. Ēdiena etiķete. Maltītes veidi, pasniegšana, organizēšana, ēšanas kārtība un veidi. Atsevišķu kultūru nianses.
 • Viesu uzņemšana un iešana ciemos – veiksmīgas organizēšanas un uzņemšanas ieteikumi. Uzvedības principi viesos (t.sk. dāvanas, ziedi, cienasts – vai un kādos gadījumos).
 • Pasākumu etiķete. “Zelta uzvedības likumi” pasākumos. Pasākumu veidi un galvenie etiķetes aspekti tajos. Īss ieskats baznīcu etiķetē. Sēru etiķete.
 • Mūsdienu tehnoloģijas un etiķete. Etiķete tiešsaistē.
 • Etiķetes nozīme un realitāte mūsdienās – izmaiņas, iespējamā attīstība, pielietojums un nākotnes izaicinājumi.


Dalībnieku ieguvumi: Padziļinātāka izpratne par lietišķo etiķeti, tās nozīmi un praktisko pielietojumu, īpaši mūsdienu mainīgajos apstākļos, kā arī galveno pamatprincipu pielietošana un praktisko prasmju attīstīšana ikdienā un darba vidē.

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 15:30

Ilgums: 6 akad.st.

Cena: 68.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

10. Septembris 202010:00 - 15:30Raiņa bulvāris 4, Rīga
3. Novembris 202010:00 - 15:30Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Jana Trahimoviča

Darba pieredze:
No 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim darba gaitas Ārlietu ministrijā.
 
No 2013.gada līdz 2015.gada 31.decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā (ES institūciju un dalībvalstu pārstāvju vizīšu plānošana, koordinēšana; augstākā līmeņa sanāksmju, t.sk., ministru neformālo sanāksmju plānošana un organizēšana; ES un Latvijas prezidentūras protokola plānošana, vadīšana un nodrošināšana prezidentūras pasākumos; Austrumu partnerības samita plānošana un organizēšana- samita protokolārie, loģistikas, praktiskie jautājumi).

No 2003.-2011.gada jūlijam darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļā, no 2009.-2011.gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
No 2013. gada pasniedzēja diplomātiskā protokola un etiķetes jomā Latvijas Universitātē un Ekonomikas un Kultūras augstskolā, vieslektore komunikācijas (t.sk. starptautiskā, stratēģiskā komunikācija) jomā Vidzemes augstskolā, atsevišķu apmācību programmu (lekciju) par protokolu un etiķeti izstrāde un nodrošināšana atsevišķām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, dažādām mācību iestādēm, kā arī dažāda veida konsultāciju sniegšana par protokola, etiķetes un pasākumu organizēšanas jautājumiem.
Izglītība:
Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija", Vidzemes augstskola (2014) un sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē studiju programmā "Politikas zinātne", Latvijas Universitāte (2006).
Papildu informācija:
Ārlietu ministra Atzinības un pateicības raksti; Ministru kabineta Atzinības raksts par profesionālu darbu (2009; 2015; 2020). 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs