+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Klienta konsultanta personības loma efektīvai komunikācijai ar klientu

Apraksts

Tiešsaistes kurss Klienta konsultanta personības loma efektīvai komunikācijai ar klientu
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: 1. Personības faktora nozīmīguma apzināšanās komunikācijā ar klientu.
2. Savas personīgās atbildības apzināšanās komunikācijā ar klientu.
3. Savu komunikācijas kļūdu atpazīšana un komunikācijas iemaņu uzlabošana komunikācijā ar klientu/ kolēģiem un citiem sadarbības partneriem.

 

Mērķauditorija: Klientu apkalpošanas speciālisti un citi, kas ikdienā strādā ar klientiem.

Tēmas:
 1. Klientu apkalpošanas divi būtiskākie aspekti.
 2. Mana personīgā atbildība un attieksmes jautājumi komunikācijā ar klientu.
 3. Pieņēmumi - palīgs vai traucēklis komunikācijā ar klientu.
 4. Komunikācija un konflikti komunikācijas procesā.
 5. Komunikācijas ar klientu specifika ārkārtas situācijā.


Dalībnieku ieguvumi: 1. Ir papildinātas zināšanas par klientu apkalpošanas pamataspektiem.
2. Dalībnieki apzinās personīgās atbildības un attieksmes lomu komunikācijā ar klientu.
3. Dalībnieki atpazīst savas komunikācijas kļūdas un iegūst instrumentus komunikāciju kļūdu novēršanā.

 

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

26. Augusts 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Ūpe

Darba pieredze:
Vairāk nekā 15 gadu praktiskā pieredze vadītājas darbā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Paralēli vadītājas darbam, savienojot teoriju ar praksi, 10 gadus pasniedz interaktīvus kursus par cilvēkresursu vadības attīstības jautājumiem, personības efektivitātes psiholoģiju, konfliktu, stresa un izdegšanas vadīšanu, komunikāciju un izcilu klientu apkalpošanu, emocionālo inteliģenci, stresa menedžmentu un saskarsmes psiholoģiju. Mācībās piedalījušies vairāk kā 1500 dalībnieku, saņemts augsts mācību dalībnieku novērtējums un atsauksmes.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja;
 • Liepājas Universitātes viespasniedzēja;
 • Biznesa vadības koledžas pasniedzēja un programmas „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība” direktore;
 • organizāciju un vadītāju attīstības konsultante un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību vadīšanā dažādu līmeņu darbiniekiem valsts un privātā sektora iestādēs un organizācijās.
Izglītība:
 • bakalaura grāds psiholoģijā;
 • maģistra grāds izglītības zinātņu vadībā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs