+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Dzīves spars un noturība pārmaiņu apstākļos

Apraksts

Tiešsaistes kurss Dzīves spars un noturība pārmaiņu apstākļos
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Sniegt zināšanas par dzīves spara un stresa noturības veidošanas paradumiem, izpratni par stresa reakcijas veidošanās mehānismiem; zināšanas par attālinātas komunikācijas un informācijas ietekmi uz psihoemcionālo pašsajūtu, kā arī palīdzēt dalībniekiem pielāgoties pārmaiņām.

Mērķauditorija: Visi, kuri vēlas uzlabot savu prasmi pielāgoties pārmaiņām attālinātas komunikācijas, sociālās distancēšanās un kopējas nenoteiktības apstākļos, ka arī attīstīt jaunas prasmes stresa un emociju regulēšanai.

Tēmas:
 • Stresa veidošanās mehānismi.
 • Emocionālā inteliģence un emocionālā pašregulācija.
 • Domāšanas ietekme uz stresa veidošanos un pārmaiņām.
 • Apzinātības prakse un pašregulācija.
 • Attiecību veidošana sociālās izolēšanās apstākļos.
 • Psiholoģiskais līdzsvars sociālās izolācijas un attālinātas komunikācijas apstākļos.
 • Darba organizācija attālināti un ar to saistītie psihoemocionālie izaicinājumi.
 • Kāpēc sapulces digitālā vidē var būt nogurdinošas.
 • Individuālā un sociālā trauksme un tās veidošanās mehānismi.
 • Pārmaiņas, informācija, stress un digitālā higiēna.
 • Ārkārtas situācija un jauni ieradumi.
 • Kā psiholoģiski pielāgoties pārmaiņām?
 • Kā līdzsvarot trauksmi, bailes un nomāktību?
 • Ieradumi, kas palīdz atjaunot psiholoģisko un emocionālo līdzsvaru, kā arī enerģiju.
 • Praktiskas, apzinātības, vērīguma un relaksācijas metodes.
 • Mājas darbi dzīves spara un noturības attīstīšanai.
Prasības dalībniekiem: Mājas darbu veikšana kursa laikā un gatavība sniegt atgriezenisko saiti par paveikto.

Dalībnieku ieguvumi: Izprot pārmaiņu ietekmi uz stresa reakcijas veidošanos, prot labāk pielāgoties pārmaiņām, regulēt savu stresa līmeni un emocijas. Zina, kā attīstīt jaunus ieradumus pārmaiņu izraisītā stresa regulēšanai.

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 11:30

Ilgums: 8 akad.st. -(4 nodarbības x 2 akad. stundas)

Cena: 60.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

3. Jūnijs 202010:00 - 11:30platforma ZOOM
10. Jūnijs 202010:00 - 11:30platforma ZOOM
17. Jūnijs 202010:00 - 11:30platforma ZOOM
1. Jūlijs 202010:00 - 11:30platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Apine

SIA «MFocus» supervizore un pasniedzēja (www.mfocus.lv). Izziņas, atjaunotnes un kultūras centra «Miervidi» pasniedzēja (www.miervidi.lv

Darba pieredze:
Ir strādājusi Rīgas pašvaldībā kā sociālā darbiniece, vēlāk pakalpojumu administrēšanas līmenī. Veidojusi supervīzijas pakalpojumu, dibinājusi Latvijas Supervizoru apvienību. Latvijas Universitātē vadījusi studiju programmu, pasniedzēja darbu turpinājusi uzņēmumā “FC Latvia”. Veikusi diagnostiku uzņēmumos un iestādēs problēmu izpētei un priekšlikumus izstrādei to risināšanai. Ir veikusi stratēģiskās plānošanas procesu moderēšanu organizācijās, izmantojot pasaulē atzītas pārmaiņu vadības metodes. Šobrīd ir pieredzējusi supervizore darbā ar dažāda līmeņa vadītājiem individuālajās supervīzijās, vada  supervīzijas profesionāļu grupām un komandām.

 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Pieaugušo izglītības jomā strādā kopš 1994. gada, izstrādājot mācību kursu saturu un vadot tos. Kursu tēmas ir saistītas ar sociālo darbu, supervīziju, laika plānošanu, stresa vadību, profesionālo izdegšanu, pašefektivitāti un apzinātības praksi. Kopš 2003. gada izstrādājusi un vadījusi studiju kursus Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un augstskolā RISEBA. Ar dažādu uzņēmumu darbiniekiem strādājusi kā sertificēta FranklinCovey programmu pasniedzēja. Ir izglītības centra “Miervidi” apzinātības trenere.
 
Izglītība:
Mg.Soc.D., supervizore. Maģistra grāds sociālajā darbā iegūts Merseburgas Lietišķo zinātņu augstskolā Vācijā. Iegūta tālākizglītība supervīzijā, koučingā un organizāciju attīstībā Tallinas universitātē. Katru gadu piedalās praktiskos semināros par supervīziju, psihoterapijas metodēm, organizāciju un komandu attīstību, meditāciju un apzinātības praksi.
 
Vārds, uzvārds: Sandis Kristars Dūšelis

Ir izglītības centra MIERVIDI līdzdibinātājs, uzņēmējs, psihologs, pasniedzējs un apzinātības treneris.

Darba pieredze:
Kopš 2003. gada viņš ir bijis vadītājs vairākos uzņēmumos un biedrībās, organizējis izglītības programmas, konferences un festivālus. Kopš 2019. gada ir izglītības centra Miervidi līdzdibinātājs, organizē un vada izglītības programmas. Kopš 2018. gada ir vada mobilās lietotnes Miervidi attīstības projektu. Šī mobilā lietotne piedāvā audio vingrinājumus apzinātības attītstīšanai un stresa mazināšanai.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Kopš 1995. gada pasniedz ar psiholoģiju un garīgo veselību saistītiem tematiem. Kopš 2003. gada specializējies ar stresa menedžmentu un apzinātību saistītu metožu pasniegšanā. Ir novadījis šādus kursus un treniņprogrammas vairāk kā 1000 stundu apjomā kā fiziskām personām, tā arī organizācijām un uzņēmumiem.
 
Izglītība:
Mg.Psych. Maģistra grāts psiholoģijā, ģimenes psihoterapeita izglītība Osnabrukas universitāte (Vācija). Pēdējo 20 gadu laikā ik gadu papildinājis zināšanas un pieredzi apzinātības prakses kursos.
 
Papildu informācija:
Savus oriģinālkursus un konsultācijas pasniedzēji ir snieguši gan Valsts augstākā līmeņa vadītājiem, gan tādām organizācijām un uzņēmumiem, kā Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, AS Latvijas Finieris, If Latvija, AS Cēsu Alus, Maxima Latvija, SEB Banka, Wunder Latvia, Novartis Baltic, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītaju apvienība u.c.
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs