+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Emocionālā inteliģence

Apraksts

Tiešsaistes kurss Emocionālā inteliģence
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:
1. Iegūt izpratni par emocionālo inteliģenci un tās lomu komunikācijā.
2. Apgūt zināšanas, praktiskas iemaņas labākai savu un citu cilvēku emociju uztverei un izpratnei, ka arī - konstruktīvākai savu emociju vadīšanai.
 

Mērķauditorija: Kurss ir izstrādāts valsts pārvaldes un citu organizāciju darbiniekiem, kuri vēlas attīstīt sevi, lai efektīvāk sasniegtu dzīves un darba mērķus.
 

Tēmas:
1. Emocionālā inteliģence un tās pamatprincipi; izjūtu, emociju apzināšanās un noteikšana; emociju ietekme uz cilvēka personību un darba vidi; iespējas un riski
2. Emocionāli inteliģents darbinieks, kolēģis, komanda
3. Jā vai nē emocijām darba un dzīvē.
3. Emociju nozīme un loma komunikācijā (pozitīva, negatīva, iespējas, riski)
4. Emociju vadīšana, pašregulācija - labā prakse jeb - kā atklāti paust emocijas (prieku, dusmas), neaizskarot otru? Vai – kā reaģēt uz citu emocijām?
 

Dalībnieku ieguvumi:
1. Padziļināta izpratne un jaunas atziņas par emocionālās inteliģences lomu savā dzīvē un darbā.
2. Personīgas atklāsmes par emocijām kā nozīmīgu personības resursu un sevis un citu cilvēku iepazīšanas veidu.
3. Apzinātība attiecībā uz savām un citu emocijām dažādās darba situācijās.
4. Praktiski paņēmieni savu emociju vadīšanā saskarsmē ar citiem.
 

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

16. Jūnijs 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Ūpe

Darba pieredze:
Vairāk nekā 15 gadu praktiskā pieredze vadītājas darbā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Paralēli vadītājas darbam, savienojot teoriju ar praksi, 10 gadus pasniedz interaktīvus kursus par cilvēkresursu vadības attīstības jautājumiem, personības efektivitātes psiholoģiju, konfliktu, stresa un izdegšanas vadīšanu, komunikāciju un izcilu klientu apkalpošanu, emocionālo inteliģenci, stresa menedžmentu un saskarsmes psiholoģiju. Mācībās piedalījušies vairāk kā 1500 dalībnieku, saņemts augsts mācību dalībnieku novērtējums un atsauksmes.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
  • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja;
  • Liepājas Universitātes viespasniedzēja;
  • Biznesa vadības koledžas pasniedzēja un programmas „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība” direktore;
  • organizāciju un vadītāju attīstības konsultante un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību vadīšanā dažādu līmeņu darbiniekiem valsts un privātā sektora iestādēs un organizācijās.
Izglītība:
  • bakalaura grāds psiholoģijā;
  • maģistra grāds izglītības zinātņu vadībā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs