+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana

Apraksts

Tiešsaistes kurss Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Attīstīt prasmi plānot un organizēt savu un komandas darbu, nosakot prioritātes, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

Mērķauditorija: Kurss ir izstrādāts valsts pārvaldes un citu organizāciju darbiniekiem, kuri vēlas attīstīt sevi, lai efektīvāk sasniegtu dzīves un darba mērķus.

Tēmas:
 • Kā paveikt visus svarīgākos darbus?
 • Kā atrast laiku svarīgām, bet ne tik steidzamām lietām?
 • Kā tikt galā ar pastāvīgi pieaugošo darba apjomu?
 • Ko deleģēt un kas jādara pašam vadītājam?
 • Kā noteikt prioritāros darbus?
 • Kā organizēt komandas sapulces, lai tās būtu ne tikai rezultatīvas, bet arī radītu pozitīvas emocijas?


Dalībnieku ieguvumi: Mācību kursa dalībnieki iegūs padziļinātu izpratni par veidu, kā organizēt savu un savu padoto darbu, mazinot iespējamos stresa avotus un veicinot harmoniskas atmosfēras veidošanu komandā.
 

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Ūpe

Darba pieredze:
Vairāk nekā 15 gadu praktiskā pieredze vadītājas darbā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Paralēli vadītājas darbam, savienojot teoriju ar praksi, 10 gadus pasniedz interaktīvus kursus par cilvēkresursu vadības attīstības jautājumiem, personības efektivitātes psiholoģiju, konfliktu, stresa un izdegšanas vadīšanu, komunikāciju un izcilu klientu apkalpošanu, emocionālo inteliģenci, stresa menedžmentu un saskarsmes psiholoģiju. Mācībās piedalījušies vairāk kā 1500 dalībnieku, saņemts augsts mācību dalībnieku novērtējums un atsauksmes.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja;
 • Liepājas Universitātes viespasniedzēja;
 • Biznesa vadības koledžas pasniedzēja un programmas „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība” direktore;
 • organizāciju un vadītāju attīstības konsultante un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību vadīšanā dažādu līmeņu darbiniekiem valsts un privātā sektora iestādēs un organizācijās.
Izglītība:
 • bakalaura grāds psiholoģijā;
 • maģistra grāds izglītības zinātņu vadībā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs