+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Darba un privātās dzīves līdzsvars

Apraksts

Tiešsaistes kurss Darba un privātās dzīves līdzsvars
E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Līdzsvarot darba un privāto dzīvi gan ārkārtas situācijas laikā, bet jo īpaši  - pēc ārkārtas situācijas beigām.

Mērķauditorija: Kurss ir izstrādāts valsts pārvaldes un citu organizāciju darbiniekiem.

Tēmas:
 1. Darba un privātās dzīves līdzsvars vai privātās un darba dzīves līdzsvars. Kādas ir tendences un uz kurieni mēs virzāmies?
 2. Ārkārtas situācijas ietekme uz darba un privātās  dzīves līdzsvaru. Lielākie ieguvumi un zaudējumi.
 3. Ar kādām mācībām (atziņām) mums vajadzētu no šīs krīzes iziet saistībā  ar darba un privātās dzīves līdzsvaru.
 4. Darba un privātās dzīves līdzsvara ietekmējošie faktori un, vai visiem cilvēkiem ir svarīgs/vajadzīgs līdzsvars starp darba un privāto dzīvi.


Dalībnieku ieguvumi:
 1. Dalībnieki apzinās darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi šī jēdziena plašākajā aspektā;
 2. iespēja iziet no krīzes situācijas ar vislielākajiem ieguvumiem darba un privātās dzīves līdzsvarošanā;
 3. ir apzināti darba un privātās dzīves līdzsvara ietekmējošie faktori un iegūti instrumenti/tehnikas darba un privātās dzīves līdzsvarošanai.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

15. Jūlijs 202010:00 - 13:15platforma ZOOM
10. Novembris 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Ūpe

Darba pieredze:
Vairāk nekā 15 gadu praktiskā pieredze vadītājas darbā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Paralēli vadītājas darbam, savienojot teoriju ar praksi, 10 gadus pasniedz interaktīvus kursus par cilvēkresursu vadības attīstības jautājumiem, personības efektivitātes psiholoģiju, konfliktu, stresa un izdegšanas vadīšanu, komunikāciju un izcilu klientu apkalpošanu, emocionālo inteliģenci, stresa menedžmentu un saskarsmes psiholoģiju. Mācībās piedalījušies vairāk kā 1500 dalībnieku, saņemts augsts mācību dalībnieku novērtējums un atsauksmes.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja;
 • Liepājas Universitātes viespasniedzēja;
 • Biznesa vadības koledžas pasniedzēja un programmas „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība” direktore;
 • organizāciju un vadītāju attīstības konsultante un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību vadīšanā dažādu līmeņu darbiniekiem valsts un privātā sektora iestādēs un organizācijās.
Izglītība:
 • bakalaura grāds psiholoģijā;
 • maģistra grāds izglītības zinātņu vadībā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs