+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs (2 dienas)

Apraksts

Tiešsaistes kurss Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs (2 dienas)
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Palīdzēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbiniekiem iepazīties ar projektu vadīšanas specifiku un izprast kā efektīvi izmantot projektu vadības metodes un rīkus, t.sk. attālināta darba organizēšanas un izvēlēties piemērotākās metodes atbilstoši organizācijas brieduma līmenim un attālināta darba organizēšanas resursiem.
 

Mērķauditorija: Projektu vadītāji, projektu komandu dalībnieki, struktūrvienību vadītāji, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbinieki, kuriem ir nepieciešams sadarboties ar projekta komandām vai kuriem ir nepieciešams izmantot savā darbā projektu vadīšanas metodes un rīkus.
Kurss ir veidots tā, lai tajā varētu piedalīties klausītāji, kuriem nav vai ir mazas zināšanas un pieredze par projektu vadīšanu, izvēloties sākt pirmajā dienā, kā arī klausītāji, kuri vēlas papildināt savas projektu vadības zināšanas un iemaņas, piedaloties otrajā un trešajā dienā.
Mācības būs interaktīvas ar dalībniekiem aktīvu iesaisti. Mācību materiāli tiks demonstrēti nodarbību laikā un mācību materiāli elektroniskā versijā tiks nosūtīti kursa klausītājiem.
 

Tēmas: Tēmas: 1. diena. Ievads projektu vadības teorijā un praksē.
 • Projekti un projektu vadīšana.
 • Teorija:
  • Projektu vadības būtība.
  • Projektu vadības priekšrocības un ierobežojumi.
  • Projekta dalībnieki.
  • Projekta vadītāja loma un prasības.
  • Projekta fāzes un procesi.
  • Projektu metodes un rīki.
  • Attālināta darba organizēšanas pamatprincipi.
  • Attālināta darba organizēšana projektos
 • Projektu vadības reglamentējošie dokumenti valsts un pašvaldību iestādēs.
 • Projekta dzīves cikls un produkta dzīves cikls.
 • Projekta jomu vadība:
  • Projekta integritātes un ietvara vadība.
  • Projekta resursu vadība.
  • Projekta kvalitātes vadība.
  • Projekta risku vadība.
  • Projekta dalībnieku vadība. Attālinātas vadības specifika.
 • Projektu vadības reglamentējošo dokumentu izstrāde un projektu vadības formas ieviešanas process.
 • Projektu vadīšana pārmaiņu vidē.
 • Inovatīvu projektu vadīšana.
 • Agile principi, SCRUM metode, ūdenskrituma metodika.
 • ISO/IEC standarti, PRINCE2, BABOK, PMBOK, SWEBOK.
 • Projekti un projektu vadīšana.
 • Prakse:
  • Projekta komandas izveide un lomu sadalījums.
  • Virtuālas komandas izveides pamatprincipi.
  • Projekta komandas dalībnieka virtuāla darba vieta.
  • Organizācijas analīze.
  • Organizācijas un sabiedrības problēmu, iespēju vai vajadzību analīze.
  • Projekta nepieciešamības un iespējamības pamatošana.
  • Projekta plānošanas fāze un procesi.
  • Projekta apstiprināšana un uzsākšana.
  • Projekta realizēšana, gaitas kontrole, izmaiņu un projekta dalībnieku vadība.
  • Projekta informācijas apmaiņas nodrošināšana virtuālai projekta komandai.
  • Gatavošanās projekta pabeigšanai.
  • Projekta nodošana.
  • Pēcprojekta darbības.
Tēmas: 2. diena. Projektu vadības prakse.
 • Projekta iniciēšana:
  • Projekta iniciēšanas metodes un rīki.
  • Projekta iniciēšanas attālināta darba organizēšanas metodes un rīki.
  • Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes analīze.
  • Problēmu vai iespēju identificēšana un analīze.
  • Projekta mērķu noteikšana.
  • Projekta ieguvumu un nozīmīguma novērtēšana.
  • Projekta ierobežojumu analīze.
  • Prasību definēšanas metodes un rīki, prasību saskaņošana.
  • Projekta ietvara noteikšana.
  • Projekta dalībnieku noteikšana.
  • Projekta alternatīvu analīze.
  • Projekta iniciēšanas dokumenti.
  • Projekta iniciēšanas dokumentu attālināta saskaņošana un apstiprināšana.
  • Projekta iniciēšanas dokumentu izstrādes uzdevumi.
  • Projekta iniciēšanas piemēru, kļūdu, nepilnību un situāciju analīze.
 •  Projekta plānošana:
  • Projekta plānošanas metodes un rīki.
  • Projekta plānošanas attālināta darba organizēšanas metodes un rīki.
  • Projekta plānošanas apjoma noteikšana.
  • Projekta dalībnieku iesaiste un attālināta iesaiste projekta plānošanā.
  • Projekta plānošanas dokumenti, projekta plāns.
  • Projekta plāna sadaļu izveide un saskaņošana.
  • Projekta plāna attālināta saskaņošana un apstiprināšana.
  • Projekta plānošanas dokumentu izstrādes uzdevumi.
  • Projekta plānošanas piemēru, kļūdu, nepilnību un situāciju analīze. 
 • Projekta realizēšana:
  • Projekta realizēšanas metodes un rīki.
  • Projekta realizēšanas attālināta darba organizēšanas metodes un rīki.
  • Projekta uzraudzība un progresa mērīšana.
  • Projekta progresa mērīšanas metodes un rīki.
  • Izmaiņu vadības metodes un rīki.
  • Projekta dalībnieku vadības metodes un rīki.
  • Projekta dalībnieku attālinātas vadības metodes un rīki.
  • Projekta realizēšanas dokumentu izstrādes uzdevumi.
  • Projekta realizēšanas piemēru, kļūdu, nepilnību un situāciju analīze. 
 • Projekta slēgšana:
  • Projekta slēgšanas metodes un rīki.
  • Projekta slēgšanas attālināta darba organizēšanas metodes un rīki.
  • Projekta nodošanas un pieņemšanas darbības.
  • Projekta pieredzes apkopošana.
  • Projekta formālā slēgšana.
  • Projekta formālās slēgšanas attālinātas iespējas.
  • Projekta slēgšanas dokumentu izstrādes uzdevumi.
  • Projekta slēgšanas piemēru, kļūdu, nepilnību un situāciju analīze.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Izpratne un spēja pielietot biežāk izmantotās projektu vadības metodes un rīkus atbilstoši projekta fāzēm.
 • Izpratne par attālināta darba organizēšanas pamatprincipiem.
 • Spēja lietot attālināta darba organizēšanas rīkus projektos.
 • Zināšanas par metodēm un rīkiem, kurus var izmantot darbībām, kuras netiek noteiktas kā projekts.
 • Zināšanas par projektu kļūdām, nepilnībām, situācijām un veidiem kā tās novērst.
 • Izpratne un spēja izstrādāt projekta dokumentus atbilstoši projekta fāzēm.
 • Spēja novērtēt projektu vadības apjoma piemērotību iestādei un izpratne par to, kā ieviest projektu vadības formu vai kā pilnveidot projektu vadību iestādē.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Juris Uzulāns

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Projektu vadītājs ar 20 gadu pieredzi, vadījis projektus IBM Latvija, Latvijas Universitātē, Valsts kasē un citās organizācijās.
Projektu vadības pasniegšanas pieredze Banku augstskolā, Latvijas Universitātē, Vidzemes augstskolā un Biznesa augstskolā “Turība”.
Ilggadējs projektu vadības kursu pasniedzējs, pasniedzis projektu vadības un risku vadības kursus valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, valsts un pašvaldību uzņēmumu un komercuzņēmumu darbiniekiem.
Grāmatu par projektu vadību, t.s. “Projektu vadība” un “Projektu risku vadība”, zinātnisku publikāciju autors, regulāri piedalās starptautiskās konferencēs par projektu vadību.
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs