+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Korupcijas novēršana

Apraksts

Tiešsaistes kurss Korupcijas novēršana
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt pamatzināšanas par korupcijas cēloņiem; par sekām, kas tiek, nodarītas korupcijas rezultātā sabiedrības interesēm un katram indivīdam personīgi; par korupcijas novēršanas un apkarošanas tiesiskajiem aspektiem un metodēm, kādas izmanto korupcijas apkarošanā un novēršanā; par interešu konflikta jēdzienu un pasākumu kopumu, kas veicams, lai novērstu interešu konflikta situācijas; par ētikas lomu korupcijas mazināšanā.

Mērķauditorija: Kurss paredzēts jaunajām valsts amatpersonām ar pieredzi valsts amatpersonas amatā līdz 1 gadam, kā arī jaunajiem valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem, kuriem nav valsts amatpersonas statusa.
 

Tēmas:
  • Korupcijas jēdziens, cēloņi un sekas. Apstākļi, kas veicina korupciju: vājie punkti iestādes, organizācijas pārvaldē; vājie punkti darba plānošanā un organizēšanā; darbinieka individuālie vājie punkti. Korupcijas riskam pakļautās jomas.
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas institucionālā sistēma - pārskats par valstī esošajām institūcijām, kuru kompetencē ir atsevišķi uzdevumi korupcijas novēršanā un apkarošanā.
  • Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, tā mērķis un uzdevumi, darbības joma. Likumā paredzētie ierobežojumi un aizliegumi. Iespējamo interešu konfliktu piemēri, jautājumi un atbildes par interešu konfliktu situācijām kursa klausītāju darba pieredzē. Vadlīnijas, kā rīkoties interešu konflikta gadījumā.
  • Ētikas kodeksu nozīme korupcijas novēršanā.
  • Korupcijas novēršanas un apkarošanas tiesiskie līdzekļi.


Dalībnieku ieguvumi:
  • Izpratne par korupcijas jēdzienu, korupcijas cēloņiem un radītajām sekām, korupcijas izpausmes formām;
  • zināšanas par interešu konflikta novēršanas pamatjautājumiem, pildot darba pienākumus;
  • izpratne par saistību starp ētiku, interešu konfliktiem un (iespējamo) korupciju;
  • informāciju par korupcijas novēršanas un apkarošanas institucionālo sistēmu Latvijā, par dažādām tiesiskām metodēm korupcijas novēršanā un apkarošanā.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: KNAB pasniedzēji

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs