+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Labā prakse risku vadībā (2.daļa): Risku praktiskā identificēšana un analizēšana

Apraksts

Labā prakse risku vadībā (2.daļa): Risku praktiskā identificēšana un analizēšana
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis: Kurss ir izstrādāts, lai veidotu izpratni par risku pārvaldību un palīdzētu organizācijas vadītājiem vai atbildīgajiem darbiniekiem ieviest risku vadību un/vai uzturēt to pēc iespējas efektīvā veidā, t.i., izvairoties no nelietderīgi tērētiem resursiem un izmantojot risku analīzes rezultātus organizācijas vadīšanā.
Kursa saturs veidots tā, lai tā klausītājs iegūtu teorētiskas zināšanas par risku vadību un vingrinātos tās pielietot praksē.
 

Mērķauditorija: Jebkuru iestāžu, t.sk. valsts, un to struktūrvienību vadītāji, risku vadības speciālisti un citi interesenti.
 

Tēmas:
 • Vispārējs ieskats risku pārvaldības jomā. Jaunākās tendences.
  • Kas ir risks, vai mēs pareizi lietojam jēdzienu risks?
  • Riska izcelsmes avoti, daudzpusīga pieeja risku apzināšanai.
  • Risku pārvaldība – šaurākā un plašākā izpratnē?
  • Lomas risku pārvaldībā.
  • Ieguvumi no risku pārvaldīšanas un pretestība tās ieviešanā.
 
 • Risku pārvaldības saistība ar citiem vadības procesiem (piemēram, stratēģisko plānošanu, kvalitātes vadību).
 • Uz procesiem balstīta risku pārvaldība. Procesu un procesu mērķu izmantošana risku pārvaldībā.
 • Risku identificēšana, vērtēšana un analīze. Pozitīvais un grūtības.
  • Risku identificēšanas pieejas. Risku vērtēšanas metodes, vispārējs ieskats. Būtiskāko risku indikatori un riska pieļaujamības līmenis;
  • Risku klasificēšana un struktūra.
 
 • Ziņošana par risku analīzes rezultātiem. Risku dokumentēšana.
  • Ziņojumu formas un saturs;
  • Risku dokumentēšanas nepieciešamība, saturs un tehniskie risinājumi.
 
 • Risku pārvaldības ieviešanas soļi un procesa uzturēšanas cikls.
  • Risku pārvaldības organizatoriskie modeļi. Risku pārvaldības process.


Dalībnieku ieguvumi: Iegūta izpratne par risku pārvaldību, kas turpmāk palīdzēs organizācijas vadītājiem vai atbildīgajiem darbiniekiem ieviest risku vadību un/vai uzturēt to pēc iespējas efektīvā veidā.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Anita Hāznere

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Vairāk nekā 16 gadu pieredze iekšējā audita darbā.
Kopš 2004. gada vada kursus par risku vadību, kvalitātes vadību un citiem vadības jautājumiem Latvijā, kā arī ir lasījusi kursus dažādos starptautiskos semināros kā vieslektors. Piedalījusies vairākos projektos kā neatkarīgs konsultants. Vairāk kā 10 gadus seko līdzi risku attīstībai un praksēm Eiropā un Latvijā, un ieguvusi gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas.
Izglītība:
 • Maģistra grāds matemātikā - Latvijas Valsts Universitāte.

Kontakti

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs