+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Ātra un efektīva shēmu, diagrammu un grafiku veidošana ar Microsoft Visio

Apraksts

Ātra un efektīva shēmu, diagrammu un grafiku veidošana ar Microsoft Visio
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: Iepazīstināt lietotāju ar iespējām, kādas piedāvā biznesa grafikas programma Microsoft Visio 2016 dažādu grafisku shēmu, plānu, diagrammu un procesu zīmēšanai un modelēšanai.
 

Mērķauditorija: Priekšnosacījumi: pamatiemaņas darbam Windows vidē.
 

Tēmas:
  • Pārskats par Microsoft Visio zīmējumu tipiem un veidnēm. Zīmējuma tipam raksturīgo grafisko formu komplektu un grafisko formu izvēle.
  • Formu pielāgošana un noformēšana. Teksta iekļaušana formās. Formu komplekti.
  • Darbības ar formām (pagriešana, izlīdzināšana, izvietošana vienādos attālumos, grupēšana u.tml.).
  • Savienotāju Connectors un automātiskas formu savienošanas tehnikas izmantošana.
  • Jaunu grafisko formu un lietotāju formu komplektu veidošana, saglabāšana un izmantošana.
  • Blokshēmu veidošana. Formas izmēru, formas datu un objekta datu attēlošana.
  • Plūsmas diagrammu  Flowcharts veidošana, automātiskas atskaites ar aprēķiniem veidošana,  elementu specifikācijas sagatavošana.
  • Dažādu procesu modelēšana piemēri:

-        Ražošanas procesa Workflow modelēšana un attēlošana, izmantojot formu skaitliskas informācijas nosacījumformatējumu un vizuālu attēlošanu;

-        Organizācijas struktūrshēmas OrgChart veidošanas piemērs, datu savienošana ar shēmu formām. Organizācijas datu imports no Microsoft Excel faila struktūrshēmā, Excel datu sasaiste ar formām. Datu attēlojums shēmā, izmantojot formu skaitliskas informācijas nosacījumformatējumu un vizuālu (joslas, ikonu, krāsu vai simbolu) skaitļu un datumu attēlošanu.

-        Telpu plāna veidošana lietotāja izvēlētā mērogā, zīmējuma fona lapas lietošana. Telpu plāna un telpu iekārtojuma veidošanas piemērs, inventāras atskaites veidošana, saglabāšana un modificēšana.

-        Projekta laika līnijas Timeline veidošana, kontroles un atskaites punktu pievienošana, intervālu pievienošana un sasaiste ar Excel failu.

-        Dažādas Visio zīmējuma shēmas saglabāšanas un publicēšanas iespējas (PDF, Web, JPG, CorelDraw, AutoCad formātos). Zīmējuma izdrukas sagatavošana.Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Datorzinību centra pasniedzēji

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs