+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.

Apraksts

Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt informāciju par izmaiņām administratīvās atbildības tiesiskajā regulējumā – Administratīvās atbildības likumu (stāsies spēkā 01.01.20120.), akcentējot būtiskākās atšķirības no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa. Padziļināti apskatīt administratīvā pārkāpuma un administratīvā soda regulējumu, administratīvā pārkāpuma subjektu tiesību un pienākumu apjomu Administratīvās atbildības likumā. Sniegt izpratni par administratīvo pārkāpumu procesa norisi iestādē pēc Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās.
 

Mērķauditorija: Valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonas, kuru kompetencē ir administratīvās atbildības piemērošana

Tēmas:
  • Administratīvās atbildības reformas nepieciešamība un būtība.
  • Administratīvās atbildības tiesiskais regulējums.
  • Administratīvais pārkāpums.
  • Administratīvo sodu veidi, procesuālie piespiedu līdzekļi, konfiskācija.
  • Administratīvā pārkāpuma procesa subjekti.
  • Administratīvā pārkāpuma procesa norise iestādē (procesa uzsākšana, lietas sagatavošana izskatīšanai, lietas izskatīšana, lēmuma pieņemšana, lēmuma pārsūdzēšana).
  • Nolēmumu izpilde administratīvo pārkāpumu lietās.


Dalībnieku ieguvumi:
  • Izpratne par to, kāpēc ticis pieņemts Administratīvās atbildības likums un kā tiek veidots tiesiskais regulējums administratīvo pārkāpumu jomā.
  • Izpratne par būtiskiem ar administratīvās atbildības piemērošanu saistītiem pamatjautājumiem.
  • Zināšanas, kā īstenot iestādē procesuālās darbības, ja iestādei jāpiemēro administratīvā atbildība.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 15:00

Ilgums: 6 akad.st.

Cena: 68.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

2. Oktobris 202010:00 - 15:00Raiņa bulvāris 4, Rīga
15. Decembris 202010:00 - 15:00Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Līga Menģele-Stillere

Dr.iur, Mg.env.sc (vides zinātne), ikdienas darba pienākumi saistīti ar Valsts meža dienesta Juridiskās daļas darba vadīšanu.

Darba pieredze:

Kursus par administratīvo procesu Valsts administrācijas skolā vadu kopš 2001.gada, lasītas arī lekcijas studentiem Latvijas Universitātē par vides tiesībām. Īstenoti atsevišķi apmācību kursi pārvaldes iestādēs, palīdzot caur administratīvā procesa tiesiskā regulējuma prizmu izprast iestādes darbības aspektus un saskatīt pilnveides iespējas.
Līdzautore Valsts administrācijas skolas izdotajai rokasgrāmatai „Administratīvo aktu izdošanas vadlīnijas” (2007).
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs