+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunie Ministru kabineta noteikumi par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību

Apraksts

Jaunie Ministru kabineta noteikumi par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Ministru kabinets 2018.gada 4.septembrī apstiprināja jaunus noteikumus „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (turpmāk – Jaunie MK noteikumi), ar kuriem tiek atcelti līdz tam spēkā esošie Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (turpmāk - MK noteikumi Nr.916).
Kā norādīts Jauno MK noteikumu projekta anotācijā, noteikumi izstrādāti pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas, lai novērstu pārāk detalizētu regulējumu MK noteikumos Nr.916, kā arī, lai mazinātu administratīvo slogu un normatīvismu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.
Lekcijā tiks parādīts, ar ko Jauno MK noteikumu normas atšķiras no MK noteikumu Nr.916 normām, ja Jaunajos MK noteikumos šīs normas ir saglabātas, kuras MK noteikumu Nr.916. normas nav pārņemtas Jaunajos MK noteikumos, un kuras normas Jaunajos MK noteikumos ir ieviestas no jauna.
Par šiem un par citiem aktuāliem dokumentu radīšanas un noformēšanas jautājumiem lekcijā stāstīs Viktors Šadinovs, kurš ir piedalījies to Latvijā pieņemto normatīvo aktu izstrādē, kas reglamentē pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošo dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, kā arī vairāk nekā 20 gadus ir pasniedzis priekšmetu „Lietvedība” Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
 

Mērķauditorija: Publiskā un privātā sektora darbinieki, kuriem ikdienas darbā nākas izstrādāt un noformēt dokumentus.

Tēmas:
  • Jauno Ministru kabineta noteikumu izstrādāšanas pamatojums.
  • Ministru kabineta noteikumu vispārīgie jautājumi.
  • Rekvizīti, kuri ietekmē dokumenta juridisko spēku, prasības to noformēšanai.
  • Rekvizīti, kuri tiesību aktos noteiktajos gadījumos ietekmē dokumenta juridisko spēku, prasības to noformēšanai.
  • Pārvaldes dokumentu sistēma, tajā ietilpstošās dokumentu grupas.
  • Pārvaldes dokumentu noformēšanas vispārīgās prasības.
  • Rekvizītu „vīza” un „dokumenta saskaņojuma uzraksts vai atzīme par dokumenta saskaņojumu” noformēšana.
  • Dienesta atzīmes.
  • Dokumentu atvasinājumu izstrādāšana un noformēšana.
  • Dokumentu dublikātu izstrādāšana un noformēšana.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 14:30

Ilgums: 5.akad.st.

Cena: 65.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

6. Novembris 202010:00 - 14:30Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Viktors Šadinovs

Darba pieredze:

Praktizējošs jurists, Konsultāciju sabiedrības „Padoms”, SIA dalībnieks. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors no 1980.gada līdz 2006.gadam. Lasa lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā, SIA „Funditus”, SIA „Assero mācību centrs”, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijā un citur.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs