+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Mācības valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājiem

/05.03.2015/

No š.g. 25.februāra līdz 17.aprīlim Valsts administrācijas skola (VAS) īsteno augstākā līmeņa vadītāju kompetenču attīstības programmas.

Mācībās piedalās augstākā līmeņa vadītāji no dažādām ministrijām un valsts pārvaldes iestādēm.

Mācības tiek organizētas 3 dažādos moduļos, tos veido dažādi mācību kursi.

Dalībnieki pilnveidos zināšanas par:

-          Komandas vadīšanu.

-          Plānošanu, organizēšanu un rezultātu sasniegšanu.

-          Darbinieku motivēšanu un attīstīšanu.

-          Pārmaiņu vadīšanu.

-          Lēmumu pieņemšanu.

-          Konfliktu vadību.

-          Krīzes komunikāciju

-          Veiksmīgas uzstāšanās pamatiem.

-          Komunikāciju ar medijiem.

Vadītāju kompetenču attīstības programmas palīdzēs uzlabot augstākā līmeņa vadītāju sniegumu, palielinās efektīvas vadības iemaņas, sekmēs valsts pārvaldes īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.


Mācības tiek īstenotas projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002) 3.3.aktivitātes „Valsts pārvaldes analītisko spēju uzlabošana” ietvaros. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.”

« Atpakaļ