+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Risku vadības loma kvalitātes vadībā
Risku vadības loma kvalitātes vadībā
J modulis „Iekšējais audits”
Mācību kursa modulis: J modulis „Iekšējais audits”

Mācību kursa mērķis:
Pilnveidot zināšanas par risku vadības procesu un tā integrāciju kvalitātes vadības sistēmā. Kurss palīdzēs ieviest un pilnveidot risku vadības procesu atbilstoši Risku pārvaldības standartam ISO 31000,, nodrošinot izmaiņu kvalitātes standartam ISO 9001:2015 ieviešanu.


Mērķauditorija:
Iestāžu kvalitātes vadības speciālisti, risku vadības speciālisti, auditori un citi interesenti.   Kurss būs noderīgs arī iestāžu dažāda līmeņa vadītājiem, tai skaitā procesu vadītājiem.


Tēmas:
 • ISO 9001:2015 izmaiņas attiecībā uz risku vadību.
 • Risku vadības principi:
  • riski un kvalitāte;
  • jēdzieni – risks un risku vadība;
  • risku vadības principi;
  • lomas un atbildības risku vadībā.
 
 • Risku vadības process un metodes:
  • risku identificēšana;
  • risku izvērtēšana;
  • risku novērtēšanas kritēriji;
  • reaģēšana uz risku. Iekšējās kontroles.
 
 • Risku dokumentēšana – risku politika, procedūra un risku reģistri.
 • Risku vadības uzraudzība. Ziņošana par riskiem.


Dalībnieku ieguvumi:
Kursa dalībnieki pilnveidos iemaņas procesu analizēšanā, kas paaugstinās procesu un tajā izmantojamo resursu izmantošanas efektivitāti.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Anita Hāznere

Pieredze mācību kursu pasniegšanā: Vairāk nekā 16 gadu pieredze iekšējā audita darbā.
Kopš 2004. gada vada kursus par risku vadību, kvalitātes vadību un citiem vadības jautājumiem Latvijā, kā arī ir lasījusi kursus dažādos starptautiskos semināros kā vieslektors. Piedalījusies vairākos projektos kā neatkarīgs konsultants. Vairāk kā 10 gadus seko līdzi risku attīstībai un praksēm Eiropā un Latvijā, un ieguvusi gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas.

Izglītība:
 • Maģistra grāds matemātikā - Latvijas Valsts Universitāte.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv