+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Īstenotie projekti

No 2013.gada februārim līdz 2013.gada jūnijam Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu realizēja Eiropas trešo valstu valstspiederīgo fonda projektu: „Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem”.

Projekta ietvaros:

1. Tika veikta pētniecība (esošo mācību līdzekļu izpēte; intervijas ar publiskā sektora darbiniekiem; intervijas ar trešo valstu valstspiederīgajiem; diskusija par dažādības vadību), kā rezultātā tika izveidota kvalitatīva programma darbam ar klientu daudzveidību, dažādības vadību. Pētniecību projekta ietvaros veica divas projektam piesaistītas pētnieces, un tās fokusā bija dažādības vadība un starpkultūru komunikācija. Lai īstenotu pētniecību:

 

  • tika veiktas piecas padziļinātās intervijas ar publiskā sektora darbiniekiem par to, kādas ir viņu apmācības vajadzības;
  • tika noorganizēta diskusija "Labākais, ko publiskā pārvalde var pārņemt no biznesa vides!" ar publiskā sektora darbiniekiem (bija plānoti 10 diskusijas dalībnieki, bet kopumā ieradās 24 dalībnieki), kā mērķis bija ne tikai ļaut paplašināt diskusijas dalībnieku zināšanas, bet arī diskusijas gaitā iegūto informāciju izmantot tālāk mācību programmā publiskā sektora darbiniekiem;
  • tika organizētas 10 padziļinātās intervijas ar trešo valstu valstspiederīgajiem par to, kādas ir viņu vajadzības un pieredze sadarbībā ar publiskā sektora darbiniekiem. Šādā veidā tika iegūta informācija, kas jāiekļauj mācību programmā, lai atbilstoši varētu apmācīt publiskā sektora darbiniekus.

 

2. Tika izveidota mācību sistēma darbam ar klientiem. Tās ietvaros tika sagatavotas divu mācību kursu – „Dažādības vadība” un „Starpkultūru komunikācija” – metodiskās vadlīnijas:

 Mācību kursa "Dažādības vadība" metodiskās vadlīnijas (383kb)
lejuplādēt failu

Mācību kursa "Starpkultūru komunikācija" metodiskās vadlīnijas (315kb)
lejuplādēt failu

Tāpat, lai izveidotu mācību sistēmu, projekta ietvaros tika pasūtītas 10 publikācijas, kurās tika atspoguļots, kādas nianses jāņem vērā ar konkrētu sabiedrību pārstāvjiem:

Tāpat tapuši 3 analītiski raksti par Latvijas situāciju:

3. Projekta ietvaros notika izveidotās mācību sistēmas aprobēšana Valsts administrācijas skolā. Mācību sistēmas aprobēšanai tika rīkoti divi kursi, no kuriem pirmais bija veltīts dažādības vadībai, un tajā piedalījās 25 publiskā sektora darbinieki, bet otrais kurss bija veltīts starpkultūru komunikācijai, un tajā piedalījās 24 publiskā sektora darbinieki.

Visi projekta ietvaros radītie materiāli ir publiski pieejami visiem interesentiem PROVIDUS  un Valsts administrācijas skolas mājas lapā.

Arī pēc projekta beigām jebkurš var izmantot šos materiālus apmācību organizēšanai vai citām vajadzībām – tie arī turpmāk bez maksas būs pieejami internetā. Valsts administrācijas skola apsver iespēju savā programmā ietvert regulāru kursu par starpkultūru komunikāciju.

Projektā rīkotie pasākumi:
1. Diskusija par dažādības vadību "Labākais, ko publiskā pārvalde var pārņemt no biznesa vides!"
Prezentācija "Kas ir dažādības vadība? Kādēļ tā ir noderīga?" 
2. Mācību kurss "Dažādības vadība - neizmantotās iespējas!"
Prezentācija "Dažādības vadība. Neizmantotās iespējas."
3. Mācību kurss "Starpkultūru komunikācija".