+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadība izmantojot “Agile” jeb iteratīvo pieeju
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadība izmantojot “Agile” jeb iteratīvo pieeju
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis:
Iepazīstināt ar Agile jeb iteratīvās pieejas būtību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadībā un sniegt praktiskus piemērus šīs pieejas izmantošanā un ieviešanā organizācijā. 


Mērķauditorija:
Personas, kuras ikdienā vada un ir iesaistītas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadībā vai pārvaldības organizēšana un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju augstākā un vidējā līmeņa vadības personas. 


Tēmas:
 • Agile metodes būtība un tās evolūcija
 • Atšķirīgo Agile metožu analīze
 • SCRUM metodes detalizēts apskats:
  • lomas: Scrum Master, Produkta īpašnieks, Izstrādātāji
  • artifakti: produkta nasta, lietotāja stāsti, prioritizēšana u.c.
  • ceremonijas: ikdienas tikšanās; sprinta demonstrācijas; sprinta plānošana; retrospektīvas.
 
 • Agile domēnu apskats:
  • atklātība un caurspīdīgums;
  • problēmu vadība un risināšana;
  • adaptīva plānošana;
  • iesaistīto pušu vadība.
 
 • Agile rīki un tehnikas:
  • prioritāšu noteikšana;
  • Agile apjoma novērtēšana;
  • Agile modelēšana;
  • Agile baumošana;
  • informācijas radiatori
 
 • Agile lielajos projektos
 • Agile fiksētas cenas līgumos
 • Agile sadalītās komandās
 • Riska vadības Agile projektos;
 • Agile projektu izgāšanās cēloņi un pasākumi iespējamo cēloņu apzināšanai

Apmācību laikā tiks apskatīti visi galvenie projekta vadības elementi (riski, komunikācija, budžets u.c.), visi SCRUM metodes elementi, atkarībā no klienta vajadzības, fokusējot kursu uz produkta izstrādi (pastāvīgi laidieni) vai projektu (fiksēts gala termiņš), kā arī kritiskie likumi veiksmīga projekta piegādāšanai. 
Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Aigars Staks

Viens no vadošajiem informācijas sistēmu auditoriem Latvijā.

Darba pieredze:
Pasniedzējs ar vairāk kā 20 gadu pieredzi projektu vadībā, kurš vairāk kā 10 gadus stādā par vadības līmeņa apmācību pasniedzēju un ir aktīvi praktizējošs projektu vadītājs, kas strādā projektu vadības jomā, sekmīgi izstrādājot un piegādājot vai uzraugot vairāk nekā 100 dažāda apjoma projektus. Pasniedzējs ir viens no Agile metodes pamatlicējiem Latvijā, kā arī Lean metodikas praktiķis. Pasniedzēja profesionālo kvalifikāciju projektu vadības nodrošināšanā un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā kopumā apliecina šādas starptautiskās sertifikācijas:
 • PMP (Project management profesional)
 • CISA (Certified Information System Auditor)
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT)
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)
 • CEH (Certified Etichal Hacker).
 


Izglītība: Ir ieguvis maģistra grādu Informācijas tehnoloģiju jomā un šādas starptautiski atzītas sertifikācijas informācijas sistēmu auditu un pārvaldības jomās:  
 • CISA (Certified Information System Auditor),
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT),
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control),
 • Information Security based on ISO/IEC 27002.
 • PMP (Project management profesional).
 • CEH (Certified Etichal Hacker).


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv