+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Grāmatvedības dokumentu pārvēršana elektroniskā formā
Grāmatvedības dokumentu pārvēršana elektroniskā formā
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: Institūcijām, uzņēmumiem veidojas dokumenti dažādos informācijas nesējos (papīra, elektroniskie). Kā pārvaldīt, un kā saglabāt šos dokumentus? Vai ir iespējams grāmatvedības dokumentus pārvaldīt elektroniskajā vidē, pakāpeniski samazinot papīra dokumentu apjomu. Kas nepieciešams, lai tas notiktu atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.

Kursa laikā apskatīsim, kā sagatavoties papīra grāmatvedības dokumentu pārvēršanai elektroniskā formā, un kā vadīt šo procesu. Kādas darbības jāveic, un kādi dokumenti jāveido, lai pārvēršana notiktu atbilstoši LV normatīvo aktu prasībām. Kādām prasmēm un zināšanām jābūt, lai pārvēršanas process neizraisītu nenovēršamus riskus.

Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas un prasmes par papīra dokumentu pārvēršanu elektroniskā formā un saglabāšanu elektroniski.
 

Mērķauditorija: Institūciju, uzņēmumu grāmatvedības darbinieki, kuri izstrādā un noformē grāmatvedības dokumentus.

Tēmas:
 • Normatīvie akti un to piemērošana.
 • Dokumentu (t. sk. grāmatvedības) izvērtēšana.
 • Dokumentu sagatavošana pārvēršanai un pārvēršanas process.
 • Dokumenta izveide glabāšanai elektroniskā formā.
 • Iegūto dokumentu glabāšana un pārvērsto papīra dokumentu iznīcināšana.


Dalībnieku ieguvumi: Iegūtas un papildinātas zināšanas un prasmes papīra grāmatvedības dokumentu pārvēršanā glabāšanai elektroniskā veidā.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Ilga Robežniece

Darba pieredze: Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā- institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu, zvērinātu notāru uzraudzības darbā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, uzziņu sistēmas dokumentu izvērtēšanā, izstrādē un pilnveidē. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. Sagatavoti Ministru kabineta 2012.gada 12.novembra noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” . Izstrādāts personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts. Darbs pilotprojekta ”Elektronisko dokumentu sagatavošana ilglaicīgai un pastāvīgai saglabāšanai” ietvaros Latvijas Nacionālajā arhīvā 2013.gadā.
 

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Pasniegti semināri un kursi: no 2005.gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts, pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c.
 


Izglītība: Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds  sabiedrības vadībā
 

Papildu informācija:
 • LBAS kapacitātes stiprināšana ERAF 2007.gada 28.februāris ”Dokumentu pārvaldība”.
 • Ifinanses (internetžurnāls - rakstu sērija), dalība Ifinanses forumos par elektronisko dokumentu pārvaldību un saglabāšanu.
 • Rokasgrāmata – Arhīva darba organizācija, Arhīva normatīvās vides raksturojums, Amata aprakstu izstrāde, Dienas Biznesa izd. (2008.- turpinās).okumentu uzskaite - Bilance, 2006.
 • Žurnāls Mans īpašums Nr.11/12, 2012.Dokumentu nodošana arhīvā.
 • Žurnāls Latvijas arhīvi - Jaunā Arhīva likuma tiesiskais regulējums (2011.).
 • Kā uzrakstīt labu amata aprakstu (26.04.2011.) | Rūtas Putniņas intervija ar I.Robežnieci http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=229176.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv