+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Dizaina domāšana
Dizaina domāšana
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Praktisku apmācību veidā, izmantojot iepriekš definētus izaicinājumus, sniegt dalībniekiem jaunas zināšanas un prasmes dizaina domāšanas un dizaina metožu pielietošanā ikdienas darbā, izstrādājot jaunus projektus, pakalpojumus, politikas iniciatīvas vai uzlabojot esošos procesus, strādājot gan individuāli, gan komandā.
 

Mērķauditorija: Dažādu valsts pārvaldes iestāžu darbinieki.

Tēmas:
Dizaina domāšana ir radoša, aktīva un iesaistoša pieeja problēmu risināšanā, balstoties uz lietotāja vajadzībām. Publiskajā pārvaldē dizaina domāšanu var pielietot jaunu politiku izstrādē, procesu uzlabošanā, kā arī projektu un pakalpojumu attīstībā.
 
Apmācības ir veidotas ar mērķi praktiskā veidā iepazīstināt dalībniekus ar dizaina domāšanu un rosināt interesi ikdienas darbā un procesos izmantot dizaina metodes, ar kuru palīdzību efektīvākā veidā izdosies sniegt labākus pakalpojumus gala lietotājam.
 
Apmācību laikā, balstoties uz iepriekš definētiem izaicinājumiem, pielietojot dizaina metodes un darbojoties uz vietas izveidotā komandā, dalībnieki praktiskā veidā tiks izvesti cauri visiem dizaina procesa posmiem: izprašana, problēmas definēšana, idejošana, prototipu veidošana, testēšana un iterēšana.
 
 • Ievads dizaina domāšanā un iedvesmojoši piemēri
 • Komandu veidošana
 • Iepriekš definētu izaicinājumu risināšana ar dizaina metodēm, kas tiks nodrošinātas katrā posmā:
  • 1. solis: izprašana – izpēte, empātijas veidošana, lietotāja un iesaistīto pušu izpratne;
  • 2. solis: problēmas definēšana – reālās problēmas identificēšana;
  • 3. solis: idejošana – ideju ģenerēšana;
  • 4. solis: prototipēšana – prototipa veidošana izvēlētajai idejai;
  • 5. solis: testēšana – atgriezeniskās saites iegūšana risinājuma uzlabošanai;
  • 6. solis: iterēšana – risinājuma uzlabošana līdz gala rezultātam.
 • Diskusija ar dalībniekiem par apmācību pieredzi un dizaina domāšanas pielietošanu viņu ikdienas darbā un izaicinājumu risināšanā.


Dalībnieku ieguvumi:
 • iegūta izpratne par dizaina domāšanu un rosināta interese tālākai sevis izglītošanai šajā jomā;
 • iegūta izpratne par tādu projektu un pakalpojumu izstrādes vērtību, kuru centrā ir gala lietotājs un viņa vajadzības;
 • prasme izmantot apmācībās praktizētās metodes ikdienas darbā un projektos savā iestādē;
 • praktiska sadarbība un paplašināts kontaktu loks ar citu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Signe Adamoviča

Darba pieredze: Signe ir Demola Latvia fasilitatore, kur ikdienā strādā ar studentu komandu mentorēšanu un darbnīcu vadīšanu inovāciju projektos, kuru ietvaros tiek risināti uzņēmumu problēmjautājumi. Signe vada dizaina domāšanas apmācības dažādām mērķauditorijām privātajā un publiskajā sektorā. Profesionālā pieredze saistīta gan ar valsts pārvaldi, gan privāto sektoru Latvijā un ārvalstīs, tostarp radošajās industrijās. Signes aizraušanās ir dizaina domāšanas pielietošana problēmu risināšanā un globālo tendenču attīstības jautājumi. Signe ir dibinājusi Creativity Lab (www.creativitylab.lv) un vada arī savu uzņēmumu IdeAllies.


linkedin.com/in/signeadamovica/
 

Vārds, uzvārds: Charles Bušmanis

Darba pieredze: Charles ikdienā strādā ar start-up un citiem uzņēmumiem, daloties ar savu dizainera pieredzi un palīdzot uzņēmumiem produktu un pakalpojumu attīstībā. Dizainu Charles uztver kā instrumentu, ar kuru iespējams jēgpilni risināt kompleksus izaicinājumus, veikt izpēti un risinājumus prototipēt, lai iegūtu vislabākos iespējamos rezultātus. Kā dizaineris Charles ir strādājis Šveicē, Nīderlandē un Latvijā. Viņa klientu lokā ir tādi uzņēmumi, kā e.ON, holandiešu transporta pakalpojumu uzņēmums NS, aprīkojuma ražotājs Agiecharmilles, Certes technologies. Viņš ir strādājis ar daudziem start-up uzņēmumiem kā dizaina konsultants. Charles ir arī sadarbojies ar publiskā sektora pārstāvjiem sociālā dizaina projektu izstrādē un piedalījies dažādās politikas veidošanas diskusijās. Charles vada uzņēmumu Design Elevator.


linkedin.com/in/makeithapp

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.