+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Emocijas organizācijā – traucēklis vai virzītājspēks?
Emocijas organizācijā – traucēklis vai virzītājspēks?
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:
Uzlabot attiecību kvalitāti komandās un padarīt efektīvāku savstarpējo komunikāciju, kā arī sniegt dalībniekiem izpratni un praktiskas iemaņas par dažādām pieejām un instrumentiem komandas attiecību veidošanā un motivēšanā. Kursa virsuzdevums – caur savu emociju apzināšanos un citu cilvēku izprašanu, proti, emocionālās inteliģences prasmēm, ļaut dalībniekiem apzināties savus resursus un iespējas, kā var uzlabot savu emocionālo labsajūtu un attiecību kvalitāti komandā, lai veicinātu kopējo komandas sniegumu un produktivitātes pieaugumu.

Mērķauditorija: Vadītāji
Mācību kursa rezultātā tiks attīstītas šādas vadītāju kompetences:
 • komunikācija un attiecību veidošana;
 • komandas motivēšana;
 • emocionālā inteliģence.


Mērķauditorija: Vadītāji
Mācību kursa rezultātā tiks attīstītas šādas vadītāju kompetences:
 • komunikācija un attiecību veidošana;
 • komandas motivēšana;
 • emocionālā inteliģence.


Tēmas: Individuālo ekspektāciju apzināšana un mērķu nodefinēšana. Programmas ieskicējums.
Emocijas organizācijā – traucēklis vai virzītājspēks?
 • Teorijas izklāsts par emociju ietekmi uz cilvēka motivāciju, darba sniegumu un organizācijas darbības rezultātiem (gan kvalitatīviem, gan finansiāliem).
 • “Kādi ir priekšnosacījumi labam darba sniegumam?” Šajā sadaļā tiks apzināti faktori, kas ir svarīgi, lai darbinieks varētu veiksmīgi pildīt savus darba pienākumus. Tiks apskatīta tādu faktoru nozīme kā droša un uzticama vide, kā arī autentisks vadītājs – jo patiesa personība rada uzticēšanos un drošības sajūtu citos cilvēkos, kas veicina vēlmi sadarboties un dot no sevis labāko.
 • “Emociju daba un nozīme” Teorijas izklāsts par to, kādu funkciju pilda emocijas cilvēka dzīvē.
 • “Kad emocijas ir kā traucēklis” šajā sadaļā tiks dota iespēja kopīgi un katram individuāli izvērtēt savus iekšējos ierobežojumus (piem., bailes), kas traucē pilnībā realizēt savu potenciālu un ierobežo darba sniegumu.
 • Spēle, kas ļaus izprast savas emocijas un ieskatīties sevī no citas perspektīvas – radošā un simbolu veidā. Kas šobrīd strādā? Kas nestrādā? Kāds ir risinājums?
 • “Veiksmīgas organizācijas darbības priekšnosacījums - darbinieku spēja risināt problēmsituācijas!” Šajā sadāļā tiks izskatīti lielākie izaicinājumi problēmsituāciju risināšanā un kāda ir to saistība ar emocionālo inteliģenci? Kā atdalīt savas emocijas no citu cilvēku emocijām un kā pārvaldīt negatīvās emocijas? Kādas sekas izraisa izvairīšanās no problēmu risināšanas?
 • “Konfliktu risināšanas stratēģijas”: Šajā uzdevumā tiks apvienots teorijas izklāsts par konflikta risināšanas stratēģijām, kā arī vienlaicīgi tiks dota iespēja apzināties katram sev raksturīgo konflikta risināšanas veidu un kas to ir veicinājis. Tikai tad, kad mēs apzināmies savu emocionālo reakciju, kas mūs vada konfliktsituāciju brīdī, mums ir iespēja apzināti vadīt savas emocijas un izmainīt mūsu reakciju un rīcības modeli.
 • “Konkrētas problēmsituācijas vai konflikta izvērtēšana grupā” Kāds no dalībniekiem brīvprātīgi piedāvā vienu konkrētu problēmu vai konfliktsituāciju, ko grupa palīdz izvērtēt un reflektēt, kā arī sniedz iespējamos alternatīvos risinājumus. Metode palīdz abstrahēties no aktuālās problēmas un iegūt skatījumu no malas.
 • „Core qualities quadrant”: Šī ir unikāla metode ļaus labāk izprast sevi un attiecības ar kolēģi, kuras iespējams nevedas tik viegli un ir piesātinātas ar spēcīgām emocijām. 
 • Emocionālā inteliģence - Spēja uzņemties personīgo atbildību par savu reakciju!” Katrs no mums var izvēlēties, kā reaģēt uz situāciju - apdomīgi vai arī impulsīvi.
 • “Ko darīt, kad “degviela” ir beigusies”- Darbības plāns savas emocionālās veselības un labsajūtas uzlabošanai. Reversā domāšanas metode.
Noslēgums, atgriezeniskās saites sniegšana.
 • Atgriešanās pie saviem izvirzītiem mērķiem dienas iesākumā.
 • “Take away!”: Dienas atziņa, ko paņemšu sev līdzi.
 • Abpusējā atgriezeniskā saite.

Ar praktisku un interaktīvu uzdevumu palīdzību, tiks radīta vide, kur katram dalībniekam būs dota iespēja labāk apzināties savas un citu cilvēku emocijas, kā arī izprast to ietekmi uz motivāciju un komandas sniegumu. Jo, tikai apzinoties sevi, mēs varam radīt izmaiņas kā savā personīgā, tā profesionālā dzīvē, radot organizācijā vidi, kas ir pozitīva, kā arī attīstību un produktivitāti veicinoša. Treniņa laikā tiks integrēts arī īss teorijas izklāsts, kas palīdzēs labāk izprast izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties ikdienas komunikācijā, kā arī dos iespēju rast jaunus risinājumus attiecību uzlabošanai, ko dalībnieki pēc tam varēs pielietot savās komandās
 

Dalībnieku ieguvumi:
 • Emociju nozīmības apzināšanās gan cilvēka personīgajā, gan profesionālajā dzīvē;
 • Labāka izpratne par cilvēku emocionālām vajadzībām organizācijā;
 • Emociju izpausmju un to cēloņu labāka izpratne;
 • Jauni risinājumi emociju prasmīgai vadīšanai savstarpējās attiecībās komandā;
 • Labāka izpratne par dažādām konfliktu risināšanas stratēģijām;
 • Savu emociju labāka apzināšanās - kā atdalīt savas emocijas no citu cilvēku emocijām un kā pārvaldīt negatīvās emocijas;
 • Darbības plāns savas emocionālās veselības un labsajūtas uzlabošanai;
 • Pilnveidota personīgā emocionālā inteliģence.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Betija Līduma

Līderu & Organizāciju attīstības konsultante/Supervizore/Koučs Lumina Learning praktiķe

Darba pieredze: Ilggadēja pieredze vadītāju atlasē, kompetenču novērtēšanā un attīstībā, strādājot uzņēmumā Fontes.
Kopš 2010. gada Betija darbojas kā supervizors un personīgās un profesionālās izaugsmes treneris – koučs, piedāvājot gan individuālās konsultācijas, gan grupu supervīzijas.

Kā Lumina Learning praktiķis Betija konsultē jautājumos, kas saistīti ar psihometrisko instrumentu izmantošanu līderu un komandu attīstībā, kā arī vada interaktīvus treniņus, lai palīdzētu darbiniekiem apzināties savu iekšējo potenciālu un unikalitāti, kā arī veicinātu komandās efektīvu sadarbību, pozitīvu motivāciju un atvērtu komunikāciju.

Betija vada mācības, atbalstot jaunos vadītājus un stiprinot līderu kompetences, kā arī nodrošina seminārus par emocionālās inteliģences pilnveidošanu un emociju nozīmi organizācijās.

Savā pieredzē palīdzējusi tādiem klientiem kā SEB banka, Swedbank, PWC, Statoil, Tele2 SSC, JYSK, AIR Baltic, Latvijas Finieris, Remedica, Bite, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Uzņēmumu reģistrs, Datu valsts inspekcija u.c.

Izglītība: Studējusi Organizāciju attīstības, starpkultūru supervīzijas un koučinga apmācības programmā Tallinas Universitātē, Vācijas Komunikācijas un supervīzijas instūtā Der Rote Faden.
Latvijas Universitātes maģistra grāds sociālā psiholoģijā.

Papildu informācija: Linkedin profils:
https://www.linkedin.com/profile/view?id=8262642&trk=nav_responsive_tab_profile
Latvijas Supervizoru apvienība:
http://www.supervizija.lv/lv/supervizori
 

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv