+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Komunikācija un sadarbība komandā
Komunikācija un sadarbība komandā
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Uzlabot un padarīt efektīvāku savstarpējo komunikāciju un sadarbību komandās, kā arī sniegt dalībniekiem izpratni un praktiskas iemaņas par dažādām pieejām un instrumentiem komandas darbā. Kursa virsuzdevums – caur sevis apzināšanos un citu cilvēku izprašanu, proti, emocionālās inteliģences prasmēm, ļaut dalībniekiem apzināties un novērtēt cilvēku dažādību un tās pievienoto vērtību ikdienas sadarbībā.

Mērķauditorija: Vadītāji, komandas dalībnieki.

Tēmas: 1. Ievads: Iepazīšanās. Individuālo ekspektāciju apzināšana un mērķu nodefinēšana. Programmas ieskicējums.
 • Ko es sagaidu no šīs dienas treniņa un ko es vēlos rezultātā sasniegt?
 • “Speed dating”: veids kā ātri un kvalitatīvi iepazīties ar saviem kolēģiem. 

2. Kādi mēs esam?
 • Spēle ar kārtīm “Kā sevi redzu es un kā mani redz citi?”: Interaktīvs atgriezeniskās saites vingrinājums. 
 • “Viena no manām spilgtākām īpašībām ir ...”: Uzdevums pieteikt savu spilgtāko īpašību, stāvot uz Lumina Spark īpašību paklāja un pastāstīt, kā tā izpaužas. Uzdevuma mērķis ir apzināties gan savas, gan kolēģu stiprās puses, novērtējot komandas dažādību un tās iekšējos resursus.
 • “Īpašība, kas man piemīt vismazāk ir ...”: Uzdevums katram atrast uz Lumina Spark paklāja savu vismazāk izteikto īpašību un grupās vai individuāli sagatavot 2 min prezentāciju, ar ko šī kvalitāte ir vērtīga un kādu pievienoto vērtību tā iedot komandai. Šis uzdevums palīdz pieņemt atšķirīgo citos cilvēkos un novērtēt dažādību komandā. 

3. Monētas divas puses.
Nav labu vai sliktu īpašību – katrai īpašībai ir kaut kas pozitīvs, kā arī pārspīlētā vai pārāk izteiktā veidā tā iegūst zināmu negatīvu nokrāsu. To apzinoties, ir vieglāk pārvaldīt savas personības izpausmes, lai veiksmīgāk veidotu attiecības ar citiem cilvēkiem, kā arī uzlabotu savu ikdienas sniegumu.
 • Uzdevums atrast uz Lumina Spark paklāja īpašību, ko sevī raksturotu kā pārāk izteiktu. Mērķis apzināties, kā šo īpašību pieredz katrs pats un kā to redz un piedzīvo citi cilvēki. 
 • “Core qualities quadrant”: katram cilvēkam piemīt kāda “alerģija” uz vienu vai otru personības izpausmi citos cilvēkos. Ko darīt, ja tas ir kolēģis, kura īpašība kaitina? Kā to risināt? Šī ir unikāla metode ļaus labāk izprast sevi un attiecības ar kolēģi, kuras iespējams nevedas tik viegli kā ar citiem cilvēkiem. Sniegs risinājumus, kā uzlabot attiecības un komunikāciju.

4. Paradokss cilvēka personībā jeb “Nelieciet mani kastē!”
 • “Pastaiga pa Lumina Spark asīm”: Interaktīvs uzdevums visai komandai kustībā un telpā, kas ļaus uzskatāmi ieraudzīt visas komandas potenciālu un dažādību vienkopus uz Lumina Spark īpašību paklāja. Vienlaikus šis vingrinājums palīdz ķermeniski izjust, kā mēs piedzīvojam dažādus personības aspektus, kā arī pārliecināties, ka cilvēki ir daudzpusīgi un spēj integrēt sevī dažādus pretstatus.
 
5. Piešķiram dzīvei krāsas!
Iepazīšanās ar Lumina Spark konceptu par 4 dažādām enerģijām. Kas katrai no tām ir raksturīgs? Kā tās atpazīt? Kādas ir to vajdzības? Kā komunicēt un veidot attiecības ar cilvēkiem, kam piemīt atšķirīga enerģija?
 • “Iekāpt cita izmēra kurpēs”: Interaktīva un jautra lomu spēle, kas ļaus iegūt personīgu emocionālu un ķermenisku pieredzi, piedzīvojot savai personībai mazāk ierastu enerģiju. Tas palīdzēs labāk iepazīt un atpazīt cilvēku atšķirīgās iezīmes un vajadzības.
 • “Labākā diena manā karjerā”: Uzdevums, kas ļaus pilnveidot iemaņas, kā atpazīt atšķirīgās enerģijas citos kolēģos, kā arī palīdzēs apzināties, kā šīs enerģijas ietekmē cilvēka vajadzības un motivācijas faktorus.
 • “Speed reading and Rapport building”: vingrinājums, kas palīdzēs rast risinājumus, kā veidot un uzlabot komunikāciju ar cilvēkiem, kuru personība ir mazāk izprotama.

6. Komandas spēks ir ekvivalents individuālo īpašību kopumam. 
Jautājums, vai mēs ļaujam realizēt visu komandas potenciālu?
 • “Stop! Start! Continue!”: Kas būtu jādara, lai uzlabotu sadarbību komandā un tā maksimāli varētu realizēt savu potenciālu. Grupu darbs, kura ietvaros identificē un apkopo idejas - atbildes uz trīs jautājumiem:
Ko vajadzētu pārtraukt darīt?
Ko vajadzētu sākt darīt?
Ko vajdzētu saglabāt/turpināt darīt kā līdz šim?

7. Noslēgums, atgriezeniskās saites sniegšana.
 • Atgriešanās pie saviem izvirzītiem mērķiem dienas iesākumā. 
 • “Take away!”: Dienas atziņa, ko paņemšu sev līdzi.
 • Abpusējā atgriezeniskā saite. 


Dalībnieku ieguvumi:
 • Komandas dažādības apzināšanās – gan dažādības izraisīto izaicinājumu labāka izpratne, gan arī tās pozitīvo aspektu novērtēšana;
 • Savas personības daudzveidības un stipro pušu apzināšanās;
 • Labāka izpratne par dažādu cilvēku raksturīgām personības izpausmēm, viņu vajadzībām, kā arī iespējamajiem motivācijas faktoriem;
 • Praktiskas iemaņas plānojot un pielietojot dažādas komunikācijas pieejas, lai efektīvāk veidotu sadarbību un sasniegtu rezultātu;
 • Atklāti jauni personīgie un komandas resursi;
 • Apgūtas jaunas pieejas un instrumenti, ko dalībnieki varēs tālāk izmantot savās komandās.

Mācību kursa rezultātā tiks attīstītas šādas vadītāju kompetences:
 • komunikācija un sadarbība;
 • komandas vadīšana;
 • emocionālā inteliģence.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Betija Līduma

Līderu & Organizāciju attīstības konsultante/Supervizore/Koučs Lumina Learning praktiķe

Darba pieredze: Ilggadēja pieredze vadītāju atlasē, kompetenču novērtēšanā un attīstībā, strādājot uzņēmumā Fontes.
Kopš 2010. gada Betija darbojas kā supervizors un personīgās un profesionālās izaugsmes treneris – koučs, piedāvājot gan individuālās konsultācijas, gan grupu supervīzijas.

Kā Lumina Learning praktiķis Betija konsultē jautājumos, kas saistīti ar psihometrisko instrumentu izmantošanu līderu un komandu attīstībā, kā arī vada interaktīvus treniņus, lai palīdzētu darbiniekiem apzināties savu iekšējo potenciālu un unikalitāti, kā arī veicinātu komandās efektīvu sadarbību, pozitīvu motivāciju un atvērtu komunikāciju.

Betija vada mācības, atbalstot jaunos vadītājus un stiprinot līderu kompetences, kā arī nodrošina seminārus par emocionālās inteliģences pilnveidošanu un emociju nozīmi organizācijās.

Savā pieredzē palīdzējusi tādiem klientiem kā SEB banka, Swedbank, PWC, Statoil, Tele2 SSC, JYSK, AIR Baltic, Latvijas Finieris, Remedica, Bite, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Uzņēmumu reģistrs, Datu valsts inspekcija u.c.

Izglītība: Studējusi Organizāciju attīstības, starpkultūru supervīzijas un koučinga apmācības programmā Tallinas Universitātē, Vācijas Komunikācijas un supervīzijas instūtā Der Rote Faden.
Latvijas Universitātes maģistra grāds sociālā psiholoģijā.

Papildu informācija: Linkedin profils:
https://www.linkedin.com/profile/view?id=8262642&trk=nav_responsive_tab_profile
Latvijas Supervizoru apvienība:
http://www.supervizija.lv/lv/supervizori
 

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.