+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Mediju treniņš
Mediju treniņš
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot iemaņas saskarsmē ar žurnālistiem un interviju sniegšanai masu saziņas līdzekļos.

Mērķauditorija: Valsts pārvaldes iestāžu nodarbinātie.

Tēmas:
1.daļa Publiskās vides raksturojums:
  • Mediju vides dalībnieki un atbildības jomas.
  • Mediju darba kārtība un principi viedokļu atspoguļojumā.
  • Vadlīnijas publiskās uzstāšanās formai. Neverbālā komunikācija: ķermeņa valoda un vizuālais tēls. Verbālā komunikācija: valoda un balss.
 
2. daļa Praktizēšanās vēstījuma nodošanā:
  • Vēstījuma nodošanas treniņš.
  • Pēc katra dalībnieka runas tiek veikta uzstāšanās analīze.
  • Secinājumi un rekomendācijas tālākai vēstījuma nodošanas pilnveidošanai. 


Dalībnieku ieguvumi:
Izpratne par mediju vides darbības principiem un iespējām vēstījuma nodošanā. Iemaņas veidot pārliecinošu vēstījumu – plašsaziņas līdzekļu interesi raisošu un saprotamu auditorijai.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Laila Ozoliņa

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un Latvijas Kultūras akadēmijas lektore. Ilggadēja neatkarīgā eksperta pieredze pašvaldībās un valsts iestādēs. Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikāciju zinātnē.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv