+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Uzstāšanās prasmes lietišķajā prezentācijā
Uzstāšanās prasmes lietišķajā prezentācijā
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Sekmēt zināšanu un prasmju apguvi un izpratnes veidošanos, kas nepieciešamas efektīvu prezentāciju veidošanai, vienlaikus attīstot uzstāšanās prasmes un pārliecību.

Mērķauditorija: darbinieki, kuru darba pienākumos paredzēta uzņēmuma, projekta vai produkta prezentācijas programmu veidošana kā kolektīva iekšienē, tā ārpus tā.

Tēmas:
  • Pozitīva tēla radīšana un aizsargāšana. Imidžs un prestižs. Prezentāciju veidi un to organizēšana. Prezentācijas vadītāja loma, tās raksturojums un praktiskie aspekti.
  • Prezentācijas norises plāna veidošana: iecere, mērķis, uzdevumi un atbilstība auditorijai. Prezentācijas tēmu un apakštēmu izstrāde.
  • Saziņas vide un dialoga veidošana ar auditoriju. Prezentācijas uzsākšana, iepazīstināšana ar sevi, prezentācijas tēmu virzība, paredzamais rezultāts.
  • Uzstāšanās verbālie pamatnosacījumi: frāzes lakonisms, skaidrība, precizitāte, oriģinalitāte un to materializācija prezentācijā.
  • Uzstāšanās paraverbālo izteiksmes līdzekļu apzināšanās, izvēles pamatnosacījumi un to emocionālā iedarbība. Runas psiho-fizioloģiskais pašregulācijas treniņš saziņas (uzstāšanās) prasmju pilnveidei.
  • Uzstāšanās neverbālie pamatnosacījumi: ķermeņa motorika, izskats un izturēšanās. Ķermeņa izpausmju psiho-fizioloģiskais pašregulācijas treniņš uzstāšanās prasmju pilnveidei: acu kontakts, ķermeņa valoda, balss, vecuma un pieredzes iespaids, ģērbšanās stila nozīme.
  • Prezentācijas materiālu veidošana un izmantošana. Ziņojuma veidošanas pamatprincipi un tehnisko palīglīdzekļu (internets u.c. vizuālās prezentācijas iekārtas) klasifikācija un pielietojums.
  • Oratora tēls un uzstāšanās mākslas individuālie pamatnosacījumi. Cilvēka izziņas procesu īpatnības un sociālās iemaņas prezentācijā: māka dzirdēt, redzēt, spēja uzsākt sarunu, stādīties priekšā, izteikt komplimentu u.c.
  • Efektīvas un mazāk efektīvas prezentācijas metodes (lekcija, jautājumi un atbildes, diskusija, grupu darbs). Metožu dažādošana. Mixmetodes. Auditorijas iesaistīšana un motivēšana. Komunikācijas redzamie un „neredzamie”, veicinošie un kavējošie aspekti. Prezentācijas efektivitātes novērtēšana.


Dalībnieku ieguvumi: mācību dalībnieki iegūst zināšanas un prasmes, kas ļauj ātri un efektīvi veidot un īstenot dažādas lietišķās prezentācijas, saņemot ieteikumus turpmākam darbam.
 


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Edgars Kramiņš

Darba pieredze: Dr. paed. Edgars Kramiņš, muzikālā teātra, estrādes un masu pasākuma režisors, vokālais pedagogs, veidojis profesionālās mācību programmas kultūras darba organizācijā, plaša pieredze pasniedzēja darbā Latvijā un ārzemēs gan akadēmiskā, gan profesionālā vidē. Vadījis kultūras iestādes privātajā sektorā.

Papildu informācija: Grāmatu „Runas prasme saziņā”, “Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi”, “Latvijas mūzikas vēsture un tradīcijas”, “Sarunas bez robežām” un dažādu publikāciju autors, mācību programmu eksperts un konsultants.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv