+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Publiskā pakalpojuma dizaina metodes pielietošana valsts pārvaldē: ieskats
Publiskā pakalpojuma dizaina metodes pielietošana valsts pārvaldē: ieskats
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Veidot izpratni par publiskā pakalpojuma dizaina metodi kā uz inovāciju un sadarbību vērstu domāšanas veidu un darba organizācijas pieeju valsts pārvaldes kontekstā. Veidot zināšanas un izpratni, kā šī metode var palīdzēt veidot efektīvus, uz klientu orientētus risinājumus un uzlabot radīto risinājumu vērtību, darbinieku produktivitāti un apmierinātību. Vienas dienas kurss radīts ar mērķi, lai dalībnieki gūtu vispārīgu ieskatu publiskā pakalpojuma dizaina principos un metodē un lai varētu novērtēt, vai un kādā veidā tās būtu pielietojamas viņu ikdienas darbā - projektu, komandas vai institūciju kontekstā, pēc tam pieņemot lēmumu par dalību garākā mācību kursā.
 

Mērķauditorija: personas, kuras ikdienā vada procesus, projektus, komandas, nodaļas vai struktūrvienības valsts pārvaldē (jebkurā nozarē).
 

Tēmas:
  • Ievads dizaina domāšanā: galvenie principi, process un metodes.
  • Publiskā pakalpojuma dizains.
  • Praktiska dizaina domāšanas instrumentu izmēģināšana: Pakalpojuma lietotāja profila izveide (User Profile/Persona) un Pakalpojuma lietotāja pieredzes kartēšana (User Journey Map).
  • Labās prakses piemēri publiskajā pārvaldē.


Dalībnieku ieguvumi: Mācību dalībniekiem būs iespēja attīstīt savas zināšanas un prasmes dizaina domāšanas metodes praktiskā pielietošanā, lai veidotu efektīvus un uz klientu orientētus pakalpojumus.

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 76.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

24. Augusts 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga
Vārds, uzvārds: Ilze Saleniece

Darba pieredze: vairāk kā 10 gadu pieredze inovatīvu un pārmaiņu projektu un procesu vadībā izglītības un kultūras jomās gan valsts un nevalstiskajās, gan privātās organizācijās, aptverot vietēju un starptautisku mērogu. Vairāk kā 6 gadu darbības laikā Britu padomē sadarbībā ar partnerorganizācijām ārvalstīs un Latvijā, īstenojusi vairākus ar dizaina domāšanu un pakalpojumu dizainu saistītus projektus, tajā skaitā kopienu koprades aktivitāti "Nākotnes pilsētas spēle", kas balstīta uz dizaina domāšanas principiem. Praksē balstītās zināšanas nostiprinātas dizaina domāšanas mācību kursā, kuru sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu īstenoja Kārdifas Universitātes Starptautiskais Dizaina konsultāciju un pētniecības centrs (Apvienotā Karaliste). Pašlaik Ilze darbojas izglītības politikas un izglītības pētniecības jomā, kā arī ar mācību un attīstības jautājumiem. Ilzes darba pieredzes īpašā pievienotā vērtība dizaina domāšanas pasniegšanā ir zināšanas un pieredze pētniecībā, zināšanas un pieredze par to, kas ir efektīvas mācības, uz radošumu un jaunradi vērstu projektu attīstība, veiksmīgu vietēju un starptautisku sadarbības platformu veidošana, procesu vadības un stratēģiskas attīstības pieredze.
 

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs