+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Krājumu uzskaite grāmatvedībā
Krājumu uzskaite grāmatvedībā
F modulis „Finanšu vadība un grāmatvedība”
Mācību kursa modulis: F modulis „Finanšu vadība un grāmatvedība”

Mācību kursa mērķis:
Sniegt ieskatu krājumu uzskaites likumdošanas normās un to pielietošanā, kā arī sniegt informāciju par metožu izvēles iespējām un pielietojumu.


Mērķauditorija: Valsts pārvaldes iestāžu grāmatveži, īpaši, kas veic krājumu uzskaiti.
 

Tēmas:
 • Krājumu definīcija un normatīvais regulējums:
  • Apgrozāmie līdzekļi – krājumi.
  • Likumdošanas dokumentu apskats.
  • Dažādi viedokļi un skaidrojumi.
 
 • Krājumu uzskaite:
  • Grāmatvedības uzskaites konti.
  • Krājumu analītiskā uzskaite.
 
 • Krājumu uzskaites metodes:
  • Periodiskās inventarizācijas metode.
  • Nepārtrauktās inventarizācijas metode.
 
 • Krājumu izmaksas un to sastāvs:
  • Pirkšanas izmaksas.
  • Pārstrādes vai ražošanas izmaksas.
  • Pakalpojumu sniedzēju krājumu izmaksas.
  • Krājumu izmaksu novērtēšanas metodes.
 
 • Metožu praktiskā pielietošana – piemēri un to analīze.
 
 • Krājumu zudumi un nelikvīdie krājumi:
  • Zudumu normu aprēķins un pielietojums.
  • Virsnormatīvie zudumi.
 
 • Krājumu norakstīšana:
  • Dokumentācijas sagatavošana dažādās situācijās.
  • Grāmatojumi.
 
 • Krājumu inventarizācija:
  • Normatīvais regulējums.
  • Prasības inventarizācijas dokumentācijai.
  • Salīdzināšanas saraksti, izmaiņu iegrāmatošana.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Izpratne par likumdošanas normām attiecībā uz krājumu uzskaiti.
 • Izpratne un spēja pareizi pielietot krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes, ievērojot aktuālās likumdošanas normas.
 • Izpratne par krājumu zudumiem un to iegrāmatošanu.
 • Izpratne par dokumentāciju krājumu uzskaitei. Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv