+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Paaudžu atšķirības darbavietā: konflikts vai iespēja?
Paaudžu atšķirības darbavietā: konflikts vai iespēja?
E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Sniegt ieskatu par atšķirībām dažādu paaudžu starpā, kā arī piedāvāt praktiskus padomus, kā pārvarēt šos izaicinājumus savstarpējā komunikācijā. Kursa dalībnieki tiks aicināti izvērtēt un aizdomāties par dažādajām vērtībām un motivācijas mehānismiem, kas nosaka individuālo uzvedību, un bieži ir konfliktu un pārpratumu cēlonis.

Mērķauditorija: Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kas ikdienā strādā ar dažāda vecuma kolēģiem un klientiem. Īpaši aicināti vadītāji, kas vēlas uzlabot sapratni un sadarbību savas komandas ietvaros.

Tēmas:
  • Dažādo paaudžu definīcijas: seniori (traditionalists), briedumu sasniegušie (boomers), X-paaudze (x-ers), Y-paaudze (millennials), Z- paaudze (silent generation).
  • Paaudžu atšķirības, balstoties uz pētījumiem: vērtībās, pieredzē, komunikācijas stilā, darba pieejā un mērķos. Ieteikumi, kā strādāt ar dažādām paaudzēm.
  • Praktiski uzdevumi grupās, lai demonstrētu, kā vērtības un iepriekšējā dzīves pieredze ietekmē mūsu uztveri un spriedumus.
  • Konflikts kā atšķirīgu vērtību un uzskatu sadursme. Kā to atšķetināt? Dažādas “valūtas”, kā saprast kolēģu uzvedību.
  • Motivācija kā mūsu uzvedības dzinulis: iekšējā un ārējā motivācija, kāpēc tās būtiski atšķiras un kā šīs zināšanas izmantot darbā?
  • Vienojošā un atšķirīgā definēšana. Diskusija, izmantojot vērtību kārtis, lai formulētu gan savas, gan uzzinātu kolēģu vērtības.


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par dažādu paaudžu definīcijām, kā arī par kopīgo un atšķirīgo dažādu paaudžu attieksmē un prasībās pret darbu. Zināšanas par motivācijas mehānismiem, konflikta cēloņiem un to risināšanu. Izpratne par vērtībām un to ietekmi komunikācijā un sadarbībā komandā. Prasme pieņemt un izprast dažādo.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Sandra Krisberga-Sinigoi

Darba pieredze: vairāk kā 15 gadu profesionālā pieredze biznesa vadībā Baltijas un Skandināvijas tirgos, dažādos biznesa segmentos. Guvusi starptautisku pieredzi Zviedrijā, strādājot ar vienu no lielākajiem un prasīgākajiem Tetra Pak klientiem pasaulē – Arla Foods: darba pienākumos ietilpa klienta sadarbības stratēģijas izveide un ieviešana, iesaistot citu valstu komandas.

Pašlaik sadarbībā ar Zviedrijas inovatīvo pārtikas ražošanas tehnoloģiju kompāniju "Micvac" vada starptautiskās attīstības projektus Krievijas, Ukrainas un Baltijas tirgos.
 

Pieredze mācību kursu pasniegšanā: Sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu pasniegusi kursu „Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos” valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Vada stratēģijas kursu angļu valodā Rīgas Tehniskās univesitātes Rīgas Biznesa skolā Biznesa administrācijas bakalaura programmā. Iepriekš pasniegusi arī Rīgas Tehniskās Universitātes un Rīgas Stradiņa Universitātes maģistru programmās "Inovāciju vadību" un "Organizāciju teorijas vadītājiem".

Izglītība: Ieguvusi bakalaura grādu Sabiedriskajās attiecībās, Maģistra grādu Veselības aprūpē ar specializāciju Deju kustību terapijā (RSU) un maģistra grādu (ar izcilību) vienā no vadošajām biznesa skolām Eiropā (MSc "Managing Organizational Performance" with Cranfield University), kur pašlaik ir uzsākusi arī doktorantūras studijas.
Padziļināti interesējas par tēmām kvalitatīvu lēmumu pieņemšanas, apzinātības darba vidē, organizācijas un indivīda personiskās efektivitātes paaugstināšanas jomās.
 

Papildu informācija:
https://www.linkedin.com/in/sandra-krisberga-sinigoi-4374186/
 


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv