+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Attīstības pārrunu komunikatīvā metodika
Attīstības pārrunu komunikatīvā metodika
E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Iegūt padziļinātu izpratni par attīstības pārrunu komunikatīvajiem principiem. Iepazīt metodisku paraugu, kā organizēt un vadīt attīstības pārrunas kā komunikatīvu dialogu ar darbinieku. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību apgūt praktiskas iemaņas dialoga un konstruktīvas diskusijas vadīšanas paņēmienos. Attīstīt praktiskas iemaņas darbinieku potenciāla, kompetence un motivācijas izzināšanā un analīzē. Izveidot praktiski lietojamu un organizācijas mērķiem adaptējamu attīstības pārrunu anketu.

Mērķauditorija: Vadītāji

Tēmas:
 • Attīstības pārrunu komunikatīvie mērķi un uzdevumi organizācijā.
  • Attīstības pārrunu nozīme personāla attīstības procesā. Vai attīstības pārrunās ir jākoncentrējas uz nākotnes iespēju noskaidrošanu vai uz pagātnes kļūdu analīzi? Kādi faktori veido un ietekmē katra darbinieka nākotnes potenciālu organizācijā? Kāpēc attīstībai labvēlīga vide ir svarīgākais darbinieku izaugsmes nosacījums?
  • Komunikatīva izpratne par darbinieka personību. Ko vēlas mūsu darbinieki un vai šīs vēlmes vienmēr ir pamatotas? Kas ir katra darbinieka svarīgākās kompetences? Kā nosaka darbinieka motivācija - kā motivēt savus darbiniekus un kā viņus stimulēt? Kā komunikācijas procesā mainīt darbinieka izpratni par savu vietu un lomu organizācijā?
  • Attīstības pārrunu komunikatīvie uzdevumi. Kā pārrunu laikā izzināt darbinieka kompetences, motivācijas līmeni un viņa izpratni par situāciju, kurā viņš atrodas? Kā pārrunu laikā palielināt darbinieka atbildību par notiekošo un lojalitāti organizācijai? Kā pārrunu rezultātā vienoties par konkrētu rīcības plānu nepieciešamajām izmaiņām darbinieka kompetencēs un motivācijā?
 • Attīstības pārrunu vadīšanas vadlīnijas un struktūra.
  • Aktīvas klausīšanās un jautājumu uzdošanas metodika. Kādi ir efektīvākie aktīvas klausīšanās paņēmieni un kā tos lietot attīstības pārrunu laikā? Kā pareizi uzdot pareizos jautājumus pareizā veidā? Kādus verbālās, neverbālas un paraverbālas komunikācijas paņēmienus lietot sarunas laikā? Kā iesaistīt darbinieku sarunā?
  • Attīstības pārrunu struktūra saskaņā ar sarunas vadīšanas GROW modeli. Kā vienoties par kopīgi sasniedzamiem mērķiem, saskaņot darbinieka mērķus ar organizācijas mērķiem? Kā nonākt pie kopīgas izpratnes par organizācijā notiekošo un atklāti izrunāt visas nepieciešamās izmaiņas? Kā panākt, lai sarunas noslēdzas ar konkrētu rīcības plānu un vienošanos par to, kas, kad un kam ir jāpaveic?
  • Attīstības pārrunu anketas sastādīšanas metodika un pārrunu organizācija. Kā strukturēt attīstības pārrunas, noteikt nepieciešamo jautājumu apjomu un saturu? Kā gatavoties attīstības pārrunām? Kādu informāciju ir nepieciešams apkopot par katru uz sarunu uzaicināto darbinieku? Kā pareizi komunicēt attīstības pārrunas darbiniekiem? Kā darbiniekiem gatavoties attīstības pārrunām? Kā organizēt attīstības pārrunu procesu un aktuālo sarunas norisi? Kā sastādīt vienošanās protokolu attīstības pārrunām? Kā sniegt atgriezenisko saiti sarunas noslēgumā un panākt, lai darbinieki uzskata attīstības pārrunas par ieguvumu?
    


Dalībnieku ieguvumi:
 • padziļināta izpratne par attīstības pārrunu komunikatīvajiem principiem;
 • metodisks paraugs, kā organizēt un vadīt attīstības pārrunas, uzlabojot to mērķtiecīgumu un efektivitāti;
 • praktiskas iemaņas dialoga un konstruktīvas diskusijas vadīšanas paņēmienos;
 • uzlabota prasme izzināt un analizēt darbinieku potenciālu, kompetences un motivāciju;
 • praktiski lietojama un organizācijas mērķiem adaptējama attīstības pārrunu anketa;
 • iespēja uzzināt citās organizācijās uzkrāto pieredzi attīstības pārrunu procesa norisē.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Edmunds Apsalons

Viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem komunikācijas teorijas, argumentācijas teorijas un loģikas jomā.

Darba pieredze:
 • Vada mācības komunikācijas, argumentācijas un pārdošanas jautājumos kopš 2007. gada.
 • Pasniegti semināri un kursi: AS Latvenergo, AAS BTA Insurance Company, SIA Lattelecom BPO, SIA Latvia Statoil, VSIA Latvijas Valsts mērnieks, u.c.
 • Pārdošanas un komunikācijas jautājumos praktiski konsultēti: SIA Dienas mediji, AS Diena, AS Super FM, SIA Izdevniecība Lilita, u.c.
 

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Latvijas Kultūras akadēmijas asociētais profesors loģikā un kultūras teorijā.
 

Izglītība:
 • Doktora grāds filozofijā - Latvijas Universitāte, Brēmenes Universitāte.
 

Papildu informācija:
 • 2011. gadā apgāds Zvaigzne ABC ir izdevis autora monogrāfiju Valodas lietojuma loģika, kuras manuskripts sagatavots ar Latvijas Izglītības inovāciju fonda un Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu autoram.
 • 2013. gadā apgāds Zvaigzne ABC izdevis autora grāmatu Komunikācijas kompetence: kā uzlabot prasmi sarunāties un veidot ilgtermiņa attiecības.
 • Edmunda Apsalona darbi ir izdoti arī angļu, vācu un arābu valodās. 


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv