+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Personāla dokumentu pārvaldība kā viens no personāla vadības svarīgākajiem instrumentiem
Personāla dokumentu pārvaldība kā viens no personāla vadības svarīgākajiem instrumentiem
E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Mācību kursa laikā apskatīt dažādus personāla vadības procesus noteicošos dokumentus un tiks vērtēta to nepieciešamība, kā arī analizēta to saturu ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām. 

Mērķauditorija: Personāla vadības speciālisti, kā arī jebkurš interesents, kurš ikdienas darbā saskaras ar jautājumiem, kas saistīti ar personāla dokumentu pārvaldību. 

Tēmas:
 • Ieskats normatīvajos aktos, kas regulē personāla dokumentu pārvaldību.
 
 • Dokumentu pārvaldība personāla atlases procesā:
  • darba sludinājums – regulējums Darba likumā un labā prakse;
  • darbs ar pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, neskaidro jautājumu noskaidrošana un to dokumentāla fiksēšana;
  • ​darba intervija – labā prakse tās dokumentālā noformēšanā;
  • pretendentu informēšana veidi.
 
 • Dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību dibināšanas procesā:
  • darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti;
  • darba likuma nosacījumi darba līguma noformēšanā;
  • ‌darba līgumu uzskaites iespējamie varianti;
  • ‌informācija par darbinieku vai personas kartīte, to noformēšanas veidi;
  • darbinieka iesniegums un darba devēja rīkojums par pieņemšanu darbā – vai tie ir obligāti;
  • ‌amata apraksts – pastāvošā prakse tā izstrādē;
  • izpratne par darba kārtību un Darba likuma nosacījumi tās noformēšanā;
  • ‌jaunā darbinieka rokasgrāmata – vai tā ir palīgs vai lieks dokuments personāla vadībā.
 
 • Dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību uzturēšanas procesā:
  • darbinieka un darba devēja vienošanās – Darba likuma nosacījumi un prakse to noformēšanā;
  • ‌darba devēja rīkojumi – to nepieciešamība un pieļaujamība noteiktu darba tiesisko attiecību jautājumu regulēšanā;
  • ‌ atvaļinājumu grafiki vai vienošanās – termiņi un veidi to noformēšanā;
  •  maiņu un darba grafiki, darba laika uzskaite;
  • ‌izziņas kā personāla dokumentu pārvaldības jautājums.
 
 • Dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā:
  • ‌darbinieka uzteikums – nepieciešamie dokumenti;
  • ‌darba devēja uzteikumi – nepieciešamie dokumenti un to piemērošanas secīgums;
  • personāla dokumentu pārvaldība, piemērojot citus darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus.


Dalībnieku ieguvumi: Zināšanas un padziļināta izpratne par dažādu personāla vadības procesus noteicošo dokumentu nepieciešamību un to satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām. 


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Karīna Platā

Personāla vadības speciāliste ar ilggadēju pieredzi praktiskajā personāla vadības darbā un apmācību kursu izstrādē, vadīšanā, konsultēšanā.

Darba pieredze:
 • Šobrīd - pakalpojumu sniegšana interesentiem personāla vadības jautājumos (konsultēšana, dokumentu izstrāde, semināru vadīšana).
 • Iepriekš - dažādu uzņēmumu un iestāžu personāla vadība.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Kopš 1996.gada darba tiesību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.


Izglītība:
 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs un personāla vadībā.


Papildu informācija:
 • Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore.
 • Informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv