+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Darba tiesisko attiecību izbeigšana – biežākais darba strīdu pamats. Darba likuma un dokumentu pārvaldības kopsakarības strīdu izslēgšanā
Darba tiesisko attiecību izbeigšana – biežākais darba strīdu pamats. Darba likuma un dokumentu pārvaldības kopsakarības strīdu izslēgšanā
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt izpratni par Darba likuma prasībām darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos, kā arī uz labās prakses pamatotu dokumentu pārvaldību.

Mērķauditorija: Darba devēji, personāla vadītāji un speciālisti, struktūrvienību vadītāji, interesenti.

Tēmas:
 • Darba līguma nosacījumu grozīšana: cik plaša ir likumā sniegtā informācija un kāda ir labā prakse tā piemērošanā.
 • Pārbaudes laika noteikšana un tā iespējamās sekas: cik vienkārši ir to piemērošana praksē, kādas darbības jāveic darba devējam.
 • Darbinieka iespējas uzteikt darba līgumu un ko tas nozīmē darba devējam:
  • uzteikuma formas un satura nozīme;
  • uzteikuma pamatojuma - svarīgs iemesls, kas saistīts ar tikumības un taisnprātības apsvērumiem, izpratne un piemērošana praksē.
 • Sarežģītākais darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamats - darba devēja uzteikums:
  • Darba likumā noteiktie pamatojumi, to izpratne.
  • Katra pamatojuma saistība ar likumā noteikto procesu:
   • uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi;
   • arodbiedrības loma darba devēja uzteikuma gadījumā;
   • cita darba piedāvājums;
   • priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības;
   • laiks jauna darba meklēšanai;
   • atlaišanas pabalsts.
  • Uzteikuma termiņi – to saistība ar pamatojumu, pušu tiesības piemērot citus termiņus un nosacījumi tā dokumentālā noformējumā.
 • Uzteikuma paziņošanas vaidi, to praktiskā piemērošana.
 • Darba līguma uz noteiktu laiku izbeigšanas praktiskā piemērošana: ar konkrētu datumu, ar notikuma iestāšanos.
 • Darbinieka un darba devēja vienošanās – darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamats Darba likuma izpratnē un personāla dokumentu pārvaldībā.
 • Trešo personu pieprasījums, tiesas nolēmums un neatbilstība likuma prasībām –  piemērošanas kārtība un ar to saistītā problemātika.
Jautājumi, diskusijas.

Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par darba tiesisko attiecību izbeigšanas veidiem un to pamatojumiem normatīvo aktu un prakses ieskatā.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Karīna Platā

Personāla vadības speciāliste ar ilggadēju pieredzi praktiskajā personāla vadības darbā un apmācību kursu izstrādē, vadīšanā, konsultēšanā.

Darba pieredze:
 • Šobrīd - pakalpojumu sniegšana interesentiem personāla vadības jautājumos (konsultēšana, dokumentu izstrāde, semināru vadīšana).
 • Iepriekš - dažādu uzņēmumu un iestāžu personāla vadība.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Kopš 1996.gada darba tiesību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.


Izglītība:
 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs un personāla vadībā.


Papildu informācija:
 • Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore.
 • Informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv