+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās, un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību
Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās, un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Informēt par izmaiņām Darba likumā un analizēt jauno nosacījumu ietekmi uz personāla dokumentu pārvaldību.

2017.gada 27.jūlijā LR Saeimā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Darba likumā (stājās spēkā 16.08.2017.). Kuras tiesību akta normas precizētas, kuras papildinātas, bet kuras ieviestas no jauna – par to visu kursā. Tāpat tiks analizēta jauno nosacījumu ietekme uz personāla dokumentu pārvaldību.
 

Mērķauditorija: Iestāžu vadītāji, personāla vadītāji un speciālisti, juristi, citi interesenti.

Tēmas:
 • Likumā lietotās terminoloģijas precizēšana.
 • Precizējumi darba koplīguma pušu izpratnē un to tiesībās.
 • Darba devēja tiesības darbinieka atstādināšanas no darba gadījumā.
 • Stundas algas likmes aprēķināšanas kārtība.
 • Precizējumi un papildinājumi konkurences ierobežošanā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos.
 • Blakus darba izpratnes paplašinājums un darba devēja pienākumi tā ierobežošanas gadījumā.
 • Papildinājumi profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanas nosacījumos.
 • Izmaiņas darba devēja uzteikuma termiņos.
 • Jaunumi virsstundu darba kompensācijā un to dokumentāla noformēšana.
 • Precizējumi atpūtas laika nosacījumos: pārtraukuma darbā nodrošināšanā un papildatvaļinājumā
 • Diskusijas, jautājumi, atbildes.


Dalībnieku ieguvumi: Iegūta informācija par likuma grozījumiem, un noskaidrota jauno nosacījumu ietekme uz personāla dokumentu pārvaldību.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Karīna Platā

Personāla vadības speciāliste ar ilggadēju pieredzi praktiskajā personāla vadības darbā un apmācību kursu izstrādē, vadīšanā, konsultēšanā.

Darba pieredze:
 • Šobrīd - pakalpojumu sniegšana interesentiem personāla vadības jautājumos (konsultēšana, dokumentu izstrāde, semināru vadīšana).
 • Iepriekš - dažādu uzņēmumu un iestāžu personāla vadība.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Kopš 1996.gada darba tiesību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.


Izglītība:
 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs un personāla vadībā.


Papildu informācija:
 • Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore.
 • Informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv