+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Mazo iepirkumu praktikums
Mazo iepirkumu praktikums
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt ieskatu t.s. mazo iepirkumu (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta regulējums) veikšanas kārtībā. Praktikumā ir apkopots tiesiskais regulējums un prakses piemēri. Praktikumā ietverta arī uzdevumu risināšana, iesaistot kursa dalībniekus.

Mērķauditorija: Iepirkumu veicēji un juristi (valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki) ar priekšzināšanām publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos.

Tēmas:
 • Mazo iepirkumu tiesiskais regulējums (piemērošana, izņēmumi, pārtraukšana).
 • Iepirkuma dokumentācija (prasības, vērtēšanas kritēriji, protokoli, lēmumi, dokumentu pieejamība).
 • Piedāvājumu vērtēšana (t.sk. izslēgšanas noteikumi, atlases dokumenti, tehniskais, finanšu piedāvājums).
 • Līguma noslēgšana un grozīšana.
 • Pēdējie grozījumi Publisko iepirkumu likumā.
 • Plānotās izmaiņas mazo iepirkumu norisē.
 • Praktiskais uzdevums (situāciju risinājumi).


Dalībnieku ieguvumi:
 • Publiskā iepirkuma regulējuma praktiskās piemērošanas piemēri.
 • Kļūdu un risinājumu vērtējums.
 • Aktuālāko jautājumu apskats (IUB un tiesas lēmumi; skaidrojumi).
 • Publiskā iepirkuma regulējuma izmaiņas.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Evija Mugina

Tiesībzinātņu un uzņēmējdarbības vadības maģistrs ar ilggadēju darba pieredzi Iepirkumu uzraudzības birojā un semināru vadīšanā par tēmām, kas saistītas ar publiskajiem iepirkumiem.

Darba pieredze:
 • Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore.
 • Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Seminārus par publiskajiem iepirkumiem vada kopš 2010.gada.
 

Izglītība:
 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs un uzņēmējdarbības vadībā. 


Papildu informācija:
 • Ir piedalījusies vairākās darba grupās saistībā ar izmaiņām publiskā iepirkuma regulējumā. 


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv